• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  PGS. Nguyễn Linh Trung

  Viện trưởng, AVITECH. Giảng viên cao cấp, Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường ĐHCN. Nguyen Linh Trung obtained his B.Eng. and Ph.D. degrees, both in Electrical Engineering, from Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, in 1998 and 2005. Since 2006, he has been on the faculty of VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET), […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]

  Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  Đỗ Hải Sơn

  Nghiên cứu viên, AVITECH Đỗ Hải Sơn nhận bằng cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông tại trường Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Hiện tại, Sơn đang là nghiên cứu viên tại Viện Tiên tiến về Khoa học và Công nghệ (AVITECH), […]

  ThS. Trần Việt Khoa

  Nghiên cứu sinh, JTIRC. Anh Trần Việt Khoa đã tốt nghiệp Cử nhân Điện tử – Viễn thông tại Trường Đại học Công nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2008. Sau đó anh tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ đại học Pháp tại Hà Nội và nhận bằng Thạc Sĩ […]

  GS. Hoàng Nam Nhật

  Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano. Adjunct member, AVITECH. GS.TS. Hoàng Nam Nhật, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Giáo sư tốt nghiệp đại học năm 1986 và nhận bằng tiến sĩ năm 1993 tại Cộng hòa Séc, được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2016 và […]

  Vũ Duy Thanh

  Giảng viên, AVITECH Vũ Duy Thanh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Thanh đang đảm nhận giảng viên trường Đại học Công nghệ và nghiên cứu viên của Viện tiên tiến về Kỹ […]

  TS. Phạm Duy Hưng

  Giảng viên, Khoa Điện tử viễn thông. TS. Phạm Duy Hưng sinh năm 1980 tại Hà Nội, Việt Nam, hiện là giảng viên khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ và cũng là thành viên phòng thí nghiệm More-Than-One Robotics (www.Morelab.org) thuộc University of Prince Edward Island, Canada. Anh nhận bằng […]

  TS. Nguyễn Đại Thọ

  Giảng viên, Khoa Công nghệ Thông tin. Nguyen Dai Tho received the M.Sc. degree and the Ph.D degree in Information Technology from the French-speaking Institute of Information Technology, Hanoi, Vietnam in 1997, and from the Compiegne University of Technology, France in 2000, respectively. He is currently the head of the Laboratory of Information Security, Faculty […]

  TS. Hoàng Trọng Minh

  Giảng viên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trong- Minh Hoang received a bachelor’s degree in physic engineering (1994) and electronic and  telecommunication engineering (1999) from Hanoi University of Science and Technology, the master’s degree in electronic and telecommunication engineering (2003), and the Ph.D.’s degree in telecommunication engineering (2014) from the Posts and […]

  TS. Đinh Trần Hiệp

  Giảng viên, Khoa Cơ học Kỹ thuật & Tự động hóa. Đinh Trần Hiệp tốt nghiệp Thạc sĩ Cơ điện tử tại Đại học Leibniz Hannover, Đức năm 2010 và Tiến sĩ kỹ thuật tại Đại học Công nghệ Sydney, Úc năm 2020. Anh hiện là giảng viên tại khoa Cơ học kỹ thuật và […]

  TS. Đinh Thị Thái Mai

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn Thông Thai-Mai Thi Dinh is a Lecturer of Faculty of Electronics and Telecommunications, VNU University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam. She graduated from Post and Telecommunication Institute of Technology, Vietnam in 2006. Then, she received the Master and PhD degrees from Paris Sud 11, France in 2008 and VNU University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam […]

  TS. Phùng Mạnh Dương

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thôngRobotics, Thị giác máy, UAV, PSO (Particle swarm optimization)

  TS. Đỗ Đức Đông

  Giảng viên, Khoa Công nghệ Thông tin Computer Science, Swarm intelligence

  ThS. Nguyễn Thành Trung

  PhD student Researcher, AVITECH. Nguyen Thanh Trung received his B.Eng.degree in Electronics and Telecommunicationsfrom the Faculty of Technology, Vietnam Na-tional University, Hanoi, Vietnam in 2003, M.S.degree in electronics engineering from Uni-versity of Engineering and Technology, Viet-nam National University, Hanoi, Vietnam in 2012. He is now a Phd student at VNU-UET and a lecturer at the […]

  ThS. Bùi Minh Tuấn

  Nghiên cứu sinh, JTIRC. Bui Minh Tuan was born in 1985. He received B.Sc. and M.Sc. at The Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam in 2008 and 2013 respectively. He then was posed to The Military Institute of Science and Technology. His position is a researcher with the responsibility is conducting research on and […]

  TS. Ngô Khắc Hoàng

  Postdoctoral researcher, Chalmers University of Technology, Sweden. TS. Ngô Khắc Hoàng sinh năm 1992 tại Bắc Giang. Anh nhận bằng Cử nhân (thủ khoa) ngành Điện tử – Viễn thông từ Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014; bằng Thạc sĩ (thủ khoa) năm 2016 và Tiến sĩ năm […]

  ThS. Nguyễn Văn Lý

  Graduate Research Assistant, WiiLAB, San Diego State University Nguyễn Văn Lý tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ Điện tử – Viễn thông hệ chuẩn quốc tế tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014; đã hoàn thành chương trình học Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Truyền thông […]

  TS. Nguyễn Hồng Thịnh

  Giảng viên, Khoa Điện tử – Viễn thông Dr. Nguyen Hong Thinh received B.Sc. degree in Electronics and Telecommunications from the University of Engineering and Technology (UET) 2007, Master degree in Information Systems and Technology, Paris Sud 11 (Poles Universitaire Francais programme), 2010, and the Ph.D. degree in computer vision, University Saint-Etienne, University Lyon 1 2014. She is now […]

  TS. Phạm Thị Việt Hương

  Giảng viên, Khoa quốc tế, VNU Pham Thi Viet Huong obtained her B.Sc in Electrical Engineering from Hanoi University of Science and Technology in 2007. She got her MSc and PhD, both in Electrical Engineering, from University of Massachusetts Lowell in the United States, in 2010 and 2012. From 2012 to 2015, she was a […]

  TS. Trần Thị Thúy Quỳnh

  Giảng viên, Khoa Điện tử – Viễn thông Nghiên cứu viên, Quản lý dự án, AVITECH Trần Thị Thúy Quỳnh (thành viên, IEEE SPS) sinh năm 1979, đã nhận bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) vào năm 2001, 2005 và 2016. Từ […]

  TS. Tạ Đức Tuyên

  Giảng viên, Khoa Điện tử – Viễn thông Wireless communication, Signal processing, Machine learning, Physical layer security

  TS. Lê Vũ Hà

  Trưởng phòng thí nghiệm Tín hiệu và Hệ thống, Khoa Điện tử Viễn thông Trưởng nhóm nghiên cứu Công nghệ thần kinh, AVITECH TS. Lê Vũ Hà là trưởng nhóm nghiên cứu Công nghệ Thần kinh tại AVITECH. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1993 với bằng Kỹ sư Tin học, ông […]

  TS. Lưu Mạnh Hà

  Giảng viên, Khoa Điện tử – Viễn thông. Trưởng nhóm nghiên cứu, Y tế và sức khỏe từ xa, AVITECH. TS. Lưu Mạnh Hà sinh năm 1985 tại Hà Nội, Việt Nam. Anh hoàn thành chương trình đào tạo Cử nhân và thạc sỹ tại khoa Điện tử-Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, Đại […]

  TS. Nguyễn Điệp

  University of Technology Sydney, Australia Adjunct professorAVITECH Signal processing, Wireless communication, Biomedical signal processing, Cybersecurity Dr. Diep N. Nguyen is a faculty member of the Faculty of Engineering and Information Technology, University of Technology Sydney (UTS). He received M.E. and Ph.D. in Electrical and Computer Engineering from the University of California San Diego (UCSD) and […]

  GS. Hà Quang

  University of Technology Sydney, AustraliaAutomation, Robotics, Control, Construction automation Adjunct professor, AVITECH Quang Ha is currently an Associate Professor at the UTS School of Electrical and Data Engineering. He has had over 25 years of teaching experience at the tertiary education level. His research interests include automation & control, robotics, and construction automation. Ha is […]

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  TS. Trần Trọng Hiếu

  Giảng viên, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐHCN. Ủy viên thư ký Hội đồng khoa học, Nghiên cứu viên chính, AVITECH. TS. Trần Trọng Hiếu là giảng viên về Khoa học Máy tính tại Khoa CNTT của Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN. Ông đã nhận bằng Cử nhân Tin học và Thạc sĩ Toán […]

  PGS. Nguyễn Nam Hoàng

  Senior researcher, Program coordinator, AVITECH Associate professorKhoa Điện tử – Viễn thôngNetworking Nam-Hoang Nguyen received Ph.D. degree from Vienna University of Technology, Austria in 2002. Currently, he has been working for University of Engineering and Technology, Vietnam National University Hanoi since 2011 where he was promoted as Associate Professor in 2018. His research interests include […]

  ThS. Lê Trung Thành

  Giảng viênAVITECH Nghiên cứu sinhUniversité d’Orleans, Pháp Le Trung Thanh received B.Sc. and M.Sc degree in Electronics and Telecommunications from the University of Engineering and Technology (UET), Vietnam National University, Hanoi (VNU) in 2016 and 2018 respectively. He is now a lecturer at AVITECH and pursuing his PhD study at the University of Orleans, France. […]

  TS. Nguyễn Việt Dũng

  Giảng viên, Trưởng nhóm nghiên cứu Công cụ cho các hệ phức tạp, AVITECH. Signal processing, Communications.

  GS. Theo van Walsum

  Eramus Medical Center, The Neitherlands. Adjunct professor, AVITECH. Expertise: Image guided interventions, Medical image analysis, Medical imaging, Navigation. Theo van Walsum graduated in Informatics (Computer Science) at the Delft University of Technology in 1990. In 1995 he received his PhD at Scientific Visualization Group of Delft University of Technology. Subject of his thesis was flow visualization on curvilinear grids. […]

  eşya depolama evden eve nakliyat maltepe escort kartal escort pendik escort Проститутки Бишкека бипопка bipopka şişli escort mecidiyeköy escort gaziantep escort altyazılı porno porno Adana Escort | Adana Escort Bayan Adıyaman Escort | Adıyaman Escort Bayan Afyon Escort | Afyon Escort Bayan Ağrı Escort | Ağrı Escort Bayan Aksaray Escort | Aksaray Escort Bayan Amasya Escort | Amasya Escort Bayan Ankara Escort | Ankara Escort Bayan Antalya Escort | Antalya Escort Bayan Antep Escort | Antep Escort Bayan Ardahan Escort | Ardahan Escort Bayan Artvin Escort | Artvin Escort Bayan Aydın Escort | Aydın Escort Bayan Balıkesir Escort | Balıkesir Escort Bayan Bartın Escort | Bartın Escort Bayan Batman Escort | Batman Escort Bayan Bayburt Escort | Bayburt Escort Bayan Bilecik Escort | Bilecik Escort Bayan Bingöl Escort | Bingöl Escort Bayan Bitlis Escort | Bitlis Escort Bayan Bolu Escort | Bolu Escort Bayan Burdur Escort | Burdur Escort Bayan Bursa Escort | Bursa Escort Bayan Çanakkale Escort | Çanakkale Escort Bayan Çankırı Escort| Çankırı Escort Bayan Çorum Escort | Çorum Escort Bayan Denizli Escort | Denizli Escort Bayan Diyarbakır Escort | Diyarbakır Escort Bayan Düzce Escort | Düzce Escort Bayan Edirne Escort | Edirne Escort Bayan Elazığ Escort | Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort | Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort | Erzurum Escort Bayan Eskişehir Escort | Eskişehir Escort Bayan Giresun Escort | Giresun Escort Bayan Gümüşhane Escort | Gümüşhane Escort Bayan HAKKARİ ESCORT – Hakkari Escort Bayan Hatay Escort | Hatay Escort Bayan Iğdır Escort | Iğdır Escort Bayan Isparta Escort | Isparta Escort Bayan İstanbul Escort | İstanbul Escort Bayan İzmir Escort | İzmir Escort Bayan İZMİT ESCORT – İzmit Escort Bayan Karabük Escort | Karabük Escort Bayan Karaman Escort | Karaman Escort Bayan Kars Escort | Kars Escort Bayan KASTAMONU ESCORT – Kastamonu Escort Bayan Kayseri Escort | Kayseri Escort Bayan Kırıkkale Escort | Kırıkkale Escort Bayan Kırklareli Escort | Kırklareli Escort Bayan Kırşehir Escort | Kırşehir Escort Bayan Kilis Escort | Kilis Escort Bayan Kocaeli Escort | Kocaeli Escort Bayan Konya Escort | Konya Escort Bayan Kütahya Escort | Kütahya Escort Bayan Malatya Escort | Malatya Escort Bayan Manisa Escort | Manisa Escort Bayan Maraş Escort | Maraş Escort Bayan Mardin Escort | Mardin Escort Bayan Mersin Escort | Mersin Escort Bayan Muğla Escort | Muğla Escort Bayan Muş Escort | Muş Escort Bayan Nevşehir Escort | Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort | Niğde Escort Bayan Ordu Escort | Ordu Escort Bayan Osmaniye Escort | Osmaniye Escort Bayan Rize Escort | Rize Escort Bayan Sakarya Escort | Sakarya Escort Bayan Samsun Escort | Samsun Escort Bayan Siirt Escort | Siirt Escort Bayan Sinop Escort | Sinop Escort Bayan Sivas Escort | Sivas Escort Bayan Şırnak Escort | Şırnak Escort Bayan Tekirdağ Escort | Tekirdağ Escort Bayan Tokat Escort | Tokat Escort Bayan Trabzon Escort | Trabzon Escort Bayan Tunceli Escort | Tunceli Escort Bayan Urfa Escort | Urfa Escort Bayan Uşak Escort | Uşak Escort Bayan Van Escort | Van Escort Bayan Yalova Escort | Yalova Escort Bayan Yozgat Escort | Yozgat Escort Bayan Zonguldak Escort | Zonguldak Escort Bayan Adana Escort Adıyaman Escort Afyon Escort Ağrı Escort Aksaray Escort Amasya Escort Ankara Escort Antalya Escort Antep Escort Ardahan Escort Artvin Escort Aydın Escort Balıkesir Escort Bartın Escort Batman Escort Bayburt Escort Bilecik Escort Bingöl Escort Bitlis Escort Bolu Escort Burdur Escort Bursa Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort Çorum Escort Denizli Escort Diyarbakır Escort Düzce Escort Edirne Escort Erzincan Escort Elazığ Escort Erzurum Escort Eskişehir Escort Giresun Escort Gümüşhane Escort Hakkari Escort Hatay Escort Iğdır Escort Isparta Escort İskenderun Escort İstanbul Escort İzmir Escort İzmit Escort Karabük Escort Karaman Escort Kars Escort Kastamonu Escort Kayseri Escort Kıbrıs Escort Kırıkkale Escort Kırklareli Escort Kırşehir Escort Kilis Escort Kocaeli Escort Konya Escort Kütahya Escort Malatya Escort Manisa Escort Maraş Escort Mardin Escort Mersin Escort Muğla Escort Muş Escort Nevşehir Escort Niğde Escort Ordu Escort Osmaniye Escort Rize Escort Sakarya Escort Samsun Escort Siirt Escort Sinop Escort Sivas Escort Şırnak Escort Tekirdağ Escort Tokat Escort Trabzon Escort Tunceli Escort Urfa Escort Uşak Escort Van Escort Yalova Escort Yozgat Escort Zonguldak Escort Alaçatı Escort Aliağa Escort Alsancak Escort Bornova Escort Buca Escort Çeşme Escort Çiğli Escort Gaziemir Escort Karşıyaka Escort fethiye escort iskenderun escort kocaeli escort eşya depolama dudullu escort