• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Liên hệ

  Email

  avitech@vnu.edu.vn

  Địa chỉ

  Phòng 707, Tòa E3, Trường Đại học Công nghệ, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  Số điện thoại: