• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France.

  GS kiêm nhiệm, AVITECH.

  Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and the Ph.D. degree in signal processing and communications from the ENST in 1995.

  From1995 to 1998, he was a Research Fellow with the Department of Electrical Engineering,University of Melbourne, where he worked on research project related to “Blind System Identification for Wireless Communications” and “Array Processing for Communications.” From 1998 to 2012, he was an Assistant and then Associate Professor with the Signal and Image Processing Department, Telecom-ParisTech. In September 2012, he joined the PRISME Lab, University of Orléans, as a Full Professor. He was a Visiting Scholar with the Centre of Wireless Communications, National University of Singapore, in 1999, with the Department of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University (Singapore) in 2001, with the Telecom Malaysia Research and Development Centre in 2004, with the School of Engineering and Mathematics, Edith Cowan University (Perth, Australia) in 2004, with the Department of Electrical and Electronic Engineering, National University of Singapore in 2006, with the University of Sharjah (UAE) in 2008–2009, and with King Abdullah University of Science and Technology (Saudi Arabia) in 2013 and 2014.

  He has authored about 400 scientific publications including book chapters, international journal and conference papers, and patents. His research interests include statistical signal processing with applications to communications, system identification, adaptive filtering and tracking, radar and array processing, biomedical signal processing, and statistical performance analysis.

  @AVITECH

  Nhóm nghiên cứu Công cụ cho các hệ phức tạp

  Đề tài nghiên cứu: Kỹ thuật nhận dạng hệ thống: từ xử lý mù truyền thống sang xử lý có tri thức mới

  Đề tài nghiên cứu: Các giải thuật phân tích ten-xơ nhanh phục vụ xử lý dữ liệu lớn

  Đề tài nghiên cứu: Bám không gian con trơ có cấu trúc

  Hội thảo Xử lý Tín hiệu Thống kê (SSP) của IEEE, 07/2022, Hà Nội, Việt Nam

  Thông tin khác

  Email: karim.abed-meraim @ univ-orleans.fr

  Cùng chuyên mục

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]

  PGS. Nguyễn Điệp

  University of Technology Sydney, Australia Adjunct professorAVITECH Signal processing, Wireless communication, Biomedical signal processing, Cybersecurity Dr. Diep N. Nguyen is a faculty member of the Faculty of Engineering and Information Technology, University of Technology Sydney (UTS). He received M.E. and Ph.D. in Electrical and Computer Engineering from the University of California San Diego (UCSD) and […]