• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  TS. Lưu Mạnh Hà

  Giảng viên, Khoa Điện tử – Viễn thông.

  Trưởng nhóm nghiên cứu, Y tế và sức khỏe từ xa, AVITECH.

  TS. Lưu Mạnh Hà sinh năm 1985 tại Hà Nội, Việt Nam. Anh hoàn thành chương trình đào tạo Cử nhân và thạc sỹ tại khoa Điện tử-Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội vào các năm 2007 và 2010. Sau đó, anh làm nghiên cứu sinh tại nhóm Xử lý ảnh y học BIGR, trung tâm y học Erasmus Rotterdam Hà Lan và bảo vệ luận án tiến sĩ vào năm 2017. Anh làm giảng viên tại trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội từ năm 2017.Anh hiện là trưởng nhóm nghiên cứu Y tế và sức khỏe từ xa, thuộc Viện Tiên tiến về kỹ thuật và công nghệ, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Các hướng nghiên cứu chính của anh về ứng dụng của AI và xử lý tín hiệu trong lĩnh vực y tế và sức khỏe từ xa, tập trung vào các vấn đề liên quan đến ảnh US và CT gan, xử lý tín hiệu sinh học và phân tích ảnh nhiễn sắc thể.

  Một số công bố tiêu biểu

  Ha Luu, Theo van Walsum, Daniel Franklin, Phuong Pham, Luu Vu, Adriaan Moelker, Marius Staring, Xiem Hoang, Wiro Niessen, and Nguyen Linh Trung. Efficiently compressing 3D medical images for teleinterventions via CNNs and anisotropic diffusion. Medical Physics, 2021. [Early access].

  Nguyen Dinh Chinh, Luu Manh Ha, Guanghao Sun, Le Quoc Anh, Pham Thi Viet Huong, Tran Anh Vu, Tran Trong Hieu, Tran Duc Tan, Nguyen Vu Trung, Koichiro Ishibashi, Nguyen Linh Trung. Short-time cardio-vascular pulses estimation for dengue fever screening via continuous-wave Doppler radar using empirical mode decomposition and continuous wavelet transform. Biomedical Signal Processing and Control, vol. 65, pp. 102361, 2021.

  Yuki, Iwata; Koichiro, Ishibashi; Guanghao, Sun; Luu Manh, Ha; Han Trong, Thanh; Nguyen Linh, Trung; Do Trong, Tuan. Contactless heartbeat detection from CW-doppler radar using windowed-singular spectrum analysis. 42nd International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), July 2020, Montreal, Quebec, Canada. 

  Luu, Manh Ha and Moelker, Adriaan and Klein, Stefan and Niessen, Wiro and Walsum, Theo van. Quantification of non-rigid liver deformation in radiofrequency ablation interventions using image registration. Physics in Medicine & Biology, 63(17):175005, 2018.

  Manh Ha Luu, Hassan Boulkhrif, Adriaan Moelker, Theo van Walsum. Registration evaluation by de-enhancing CT images. 8th International Workshop on Biomedical Image Registration (WBIR), June 2018, Leiden, Netherlands.

  Hassan Boulkhrif, Manh Ha Luu, Adriaan Moelker, Theo van Walsum. Accuracy of semi-automated versus manual localization of liver tumors in CT-guided ablation procedures. European Radiology, 28(12):4978–4984, 2018. 

  Luu, M. H., Hoang, H. S., Nguyen, H. T., Tran, D. T., Moelker, A., & Walsum, T. V. Impact of Enhancement Features on Image Registration for Liver Cancer Interventions using CT Images. ISMICT conference, 25-29 April 2018, Sydney, Australia.

  Gunay, G., van der Voort, S., Luu, M. H., Moelker, A., & Klein, S. Parameter sensitivity analysis in medical image registration algorithms using polynomial chaos expansions. In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 335-343, Springer, Cham.

  Gunay, G., Luu, M. H., Moelker, A., van Walsum, T., & Klein, S. Semiautomated registration of pre and intraoperative CT for image guided percutaneous liver tumor ablation interventions. Medical physics, 44(7), 3718-3725, 2017.

  Luu, H. M., Klink, C., Niessen, W., Moelker, A., & van Walsum, T. Non-rigid registration of liver CT images for CT-guided ablation of liver tumors. PloS one, 11(9), e0161600, 2016.

  Luu, H. M., Klink, C., Moelker, A., Niessen, W., & Van Walsum, T. Quantitative evaluation of noise reduction and vesselness filters for liver vessel segmentation on abdominal CTA images. Physics in Medicine & Biology, 60(10), 3905, 2015.

  Luu, H. M., Niessen, W., van Walsum, T., Klink, C., & Moelker, A. An automatic registration method for pre and post interventional CT images for assessing treatment success in liver RFA treatment. Medical physics, 42(9), 5559-5567, 2015.

  Thông tin khác

  Email: halm @ vnu.edu.vn

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]