• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  ThS. Nguyễn Thành Trung

  PhD student

  Researcher, AVITECH.

  Nguyen Thanh Trung received his B.Eng.degree in Electronics and Telecommunicationsfrom the Faculty of Technology, Vietnam Na-tional University, Hanoi, Vietnam in 2003, M.S.degree in electronics engineering from Uni-versity of Engineering and Technology, Viet-nam National University, Hanoi, Vietnam in 2012. He is now a Phd student at VNU-UET and a lecturer at the Faculty of Electronics and Communication, University of Information and Communication Technology, Thainguyen University, Vietnam. His research interests include biomedicalsignal and image processing,sparse coding, machine learning.

  Other Information

  Email: trungntktmt@gmail.com

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]