• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  TS. Phạm Thị Việt Hương

  Giảng viên, Khoa quốc tế, VNU

  Pham Thi Viet Huong obtained her B.Sc in Electrical Engineering from Hanoi University of Science and Technology in 2007. She got her MSc and PhD, both in Electrical Engineering, from University of Massachusetts Lowell in the United States, in 2010 and 2012. From 2012 to 2015, she was a researcher in the Manning School of Business, Lowell, Massachusetts. From 2017-2020, she was the faculty of VNU University of Engineering and Technology, Vietnam (VNU-UET). Since 2019, she works in International School – VNU. She is interested in data mining and analytics, machine learning methodologies, with applications in biomedical engineering.

  Thông tin khác

  Email:  huongpv@vnu.edu.vn

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]