• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  TS. Đinh Trần Hiệp

  Giảng viên, Khoa Cơ học Kỹ thuật & Tự động hóa.

  Đinh Trần Hiệp tốt nghiệp Thạc sĩ Cơ điện tử tại Đại học Leibniz Hannover, Đức năm 2010 và Tiến sĩ kỹ thuật tại Đại học Công nghệ Sydney, Úc năm 2020. Anh hiện là giảng viên tại khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Các hướng nghiên cứu chính của anh bao gồm xử lý ảnh, robot, học máy, và giao diện não-máy.

  Thông tin khác

  Email: tranhiep.dinh@vnu.edu.vn
  GoogleScholar
  LinkedIn

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]