• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  TS. Nguyễn Văn Lý

  Graduate Research Assistant, WiiLAB, San Diego State University

  Nguyễn Văn Lý tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ Điện tử – Viễn thông hệ chuẩn quốc tế tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014; đã hoàn thành chương trình học Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống Truyền thông Không dây Tiên tiến tại trường CentraleSupelec, Đại học Paris-Saclay, Pháp, năm 2016. Nguyễn Văn Lý hiện đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học San Diego State và trường Đại học California, Irvine; đồng thời cũng là giảng viên thỉnh giảng của Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ (AVITECH), trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguyễn Văn Lý được trao giải bài báo xuất sắc (Best Paper Award) tại Hội nghị quốc tế về Viễn thông (IEEE International Conference on Communications – ICC) năm 2020. Các hướng nghiên cứu chính của Nguyễn Văn Lý bao gồm truyền thông không dây, xử lý tín hiệu, và học máy. 

  Thông tin khác

  Email: lynguyenvan.uet@gmail.com

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]