• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Đề tài nghiên cứu

  Ứng dụng học máy vào quy hoạch hệ beacon cho định vị rô bốt trong nhà

  Các hệ thống định vị trong nhà thường bao gồm các thiết bị thu phát đặt tại những vị trí cố định, được gọi là “beacon”. Những beacon này dùng để làm mốc để ước lượng vị trí cho các vật thể cần định vị. Ta có thể dễ dàng nhận thấy vị trí của […]

  Kỹ thuật nhận dạng hệ thống: từ xử lý mù truyền thống sang xử lý có tri thức mới

  Nhận dạng hệ thống (SI: system identification) là bài toán xây dựng mô hình toán học của các hệ thống động chưa biết trước, dựa trên dữ liệu quan sát, đo lường được. Đây là một bài toán ngược (bài toán nghịch đảo), trong đó ta cần xác định mối quan hệ giữa đầu ra […]

  Thiết bị và vật liệu tiên tiến cho khảo sát quy mô lớn dữ liệu về nước

  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, nước sông, hồ, nước biển, là vấn đề có tính cấp thiết về mặt kinh tế và xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. […]

  Điện toán biên bảo mật với độ trễ thấp trong mạng đa truy cập ngẫu nhiên

  Mạng IoT cho phép số lượng cực lớn các thiết bị cùng kết nối và chia sẻ thông tin. Điều này đòi hỏi phát triển một nền tảng truyền thông và điện toán cho phép xử lý lượng dữ liệu lớn với độ trễ thấp mà việc xử lý tập trung khó đáp ứng được. […]

  Hệ thống viễn thông: Tương tác giữa phương tiện bay và trạm mặt đất

  Transmission among aeronautical systems and ground stations are of a major importance for numerous operational configurations. In this study, we focus on two aspects of this subject: 1. Transmission link between an UAV (Unmanned Aerial Vehicle) and a ground station: How can we evaluate the transmission and the data rate qualities for spatially remote configurations? […]

  Các giải thuật phân tích ten-xơ nhanh phục vụ xử lý dữ liệu lớn

  Tại bất kỳ mỗi thời điểm, một lượng lớn dữ liệu rất lớn đang được sinh ra trên thế giới, đặc biệt là từ các cơ sở dữ liệu giao dịch, nội dung đa phương tiện, truyền thông xã hội và các ứng dụng của cảm biến trong Internet of Things. Khi kích thước của […]

  Nghiên cứu giải pháp loại bỏ nhiễu, nâng cao hiệu năng mạng và phát triển phần mềm mô phỏng mạng truyền thông ánh sáng nhìn thấy sử dụng các chùm sáng định hướng

  Truyền thông ánh sáng nhìn thấy (VLC) được xem như một giải pháp tiên tiến để cung cấp các dịch vụ truyền thông trong nhà trong tương lai. Do trạm phát VLC trong nhà có vùng phủ nhỏ, mạng VLC cần sử dung nhiều trạm phát để có thể cung cấp dịch vụ trong không […]

  Tích hợp tri thức dạng xác suất trong các hệ thống thông minh và ứng dụng xây dựng một cơ sở tri thức ngữ nghĩa Tiếng Việt

  Xu hướng chủ yếu của các hệ thống thông minh hiện nay là được xây dựng để làm việc với dữ liệu lớn, từ nhiều nguồn khác nhau và nguồn tri thức của các hệ thống này thường được biểu diễn dưới dạng xác suất. Việc tích hợp các cơ sở tri thức của các […]

  Cải thiện phương pháp phân loại và sắp xếp bộ nhiễm sắc thể

  Phân loại và sắp xếp bộ nhiễm sắc thể dựa trên công nghệ xử lý ảnh y sinh có vai trò quan trọng trong việc phân tích gen, từ đó cho phép bác sỹ có những chẩn đoán về các bệnh lý và hội chứng liên quan đến gen di truyền ví dụ như hội […]

  Xử lý tín hiệu và dữ liệu dấu hiệu sinh tồn

  The outbreak of infectious diseases is threatening global health. Especially, in the South-East Asia region have been at serious risk. At mass gathering places, such as, airport quarantine facilities, public health centers, and hospital out patients units, rapid and highly reliable screening methods of infection are urgently needed during the epidemic season for preventing the […]

  Phát triển hệ thống lưu trữ và truyền thông ảnh y tế mở rộng PACS

  Trong quá trình số hóa dữ liệu ảnh y tế, hệ thống PACS được sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện và các trung tâm y tế.Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng một hệ thống lưu trữ và truyền thông ảnh mở rộng phục vụ bác sỹ trong quá trình chẩn đoán […]

  Phân tích ảnh cắt lớp CT sử dụng mạng nơ-ron tích chập ứng dụng trong can thiệp điều trị ung thư gan

  Ung thư gan là loại ung thư đứng thứ 6 về mức độ phổ biến trên thế giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này chúng tôi tập trung vào việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để cải thiện chất lượng can thiệp […]

  Phát hiện tấn công mạng và an toàn thông tin trong Công nghiệp 4.0

  A main driver for smart city development is Industry 4.0, in which ICT helps connect physical systems to the cyber-world, thereby enabling supply chain market more efficient, agile, and customer-focused. However, cyber-security risks become a key concern due to open systems with IP addresses, creating more avenues for cyber-attacks. Information and communication technology (ICT) is […]

  Bám không gian con trơ có cấu trúc

  Trong khoa học và kỹ thuật, phân tích dữ liệu hiện đại đối mặt với nhiều thách thức trong các ứng dụng thực tế. Một là kết hợp dữ liệu (data fusion). Trong nhiều hệ thống thực, các quyết định cần được đưa ra trong thời gian thực hoặc nhanh nhất có thể, cùng với […]