• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  TS. Trần Thị Thúy Quỳnh

  Giảng viên, Khoa Điện tử – Viễn thông

  Nghiên cứu viên, Quản lý dự án, AVITECH

  Trần Thị Thúy Quỳnh (thành viên, IEEE SPS) sinh năm 1979, đã nhận bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) vào năm 2001, 2005 và 2016. Từ năm 2009, TS. Quỳnh là cán bộ nghiên cứu tại Khoa Điện tử – Viễn thông, VNU-UET. Lịch vực nghiên cứu quan tâm gồm: thiết kế anten và các cấu kiện cao tần, xử lý tín hiệu mảng, và an ninh mạng.

  Một số công bố khoa học

  1. Tran Thi Thuy Quynh, Tran Duc Tan, Nguyen Linh-Trung, Phan Anh (2014), “Antenna without Phase Center for DOA estimation in Compressive Array Processing”, International Journal of Control and Automation, Vol. 7(8), pp. 55-68.
  2. Tran Thi Thuy Quynh, Tan Tran-Duc, Nguyen Linh-Trung, Phan Anh (2014), “Asymmetric Antennas Without Phase Center and Compressive Sensing for DOA estimation in Correlated Environments”, Proceedings of the 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014), ISBN: 978-1-4799-3792-9, pp. 84-88.
  3. Tran Thi Thuy Quynh, Hoang Hung Hai, Trinh Anh Vu (2013), “Design of a Simple OFDM-IF Transceiver on FPGA”, Journal of Natural Sciences and Technology) –VNUH, Vol.29, No.1, pp. 57-64. 
  4. Trần Thị Thúy Quỳnh, Trịnh Anh Vũ, Trần Minh Tuấn, Phan Anh (2013), “Hiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHQGHN, tập 29 (3), tr. 40-50.
  5. Tran Duc Tan, Nguyen Duc Anh, Chu Minh Thang, Bui Le Phuong Linh, Tran Thi Thuy Quynh (2012), “An Indoor Propagation Case Study at Frequency 915 MHz”, International Journal of Engineering and Industries, Vol.3, No.4, pp. 9-19.
  6. T. T. T. Quynh, N. Linh Trung, P. Anh and K. Abed-Meraim (2012), “A Compact AWPC Antenna for DOA Estimation”, Proceedings of the 2012 International Symposium on Communications and Information Technologies, pp. 1128-1132.
  7. T. T. T. Quynh, N. Linh Trung, P. Anh and K. Abed-Meraim (2012), “Whole-Space Ambiguity Removal in DOA Estimation by AWPC Antenna”, in Proceedings of the 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications, pp. 337-340.
  8. T. T. T. Quynh, N. Linh Trung, P. Anh and K. Abed-Meraim (2012), “A Compact AWPC Antenna for DOA Estimation”, Proceedings of the 2012 International Symposium on Communications and Information Technologies, pp. 1128-1132.
  9. T. T. T. Quynh, N. Linh Trung, P. Anh and K. Abed-Meraim (2012), “On optimization of antennas without phase center for DOA estimation”, in Proceedings of the 2012 Four International Conference on Communications and Electronics, pp. 421-425.
  10. T. T. T. Quynh, P. P. Hung, P. Anh, P. T. Hong, T. M. Tuan (2010), “Direction-Of-Arrival Estimation Using Special Phase Pattern Antenna Elements in Uniform Circular Array”, Proceedings of the 2010 International Conference on Computational Intelligence and Vehicular System, Cheju, Korea, pp. 138-141.
  11. Vu Xuan Thang, Tran Thi Thuy Quynh, Trinh Anh Vu (2008), “Design a Testbed 22 MIMO based on FPGA”, Proceedings of The 4th National Symposium on Research, Development and Application of Information and Communication Technology, pp. 46-52.
  12. Tran Thi Thuy Quynh, Dao Le Huong Giang (2003), “Investigation, Designing, and Manufacturing Microwave Amplifiers”, Proceedings of The First International Workshop for Computer, Information and Communication Technologies, pp. 94-96.

  More information:

  Email: quynhttt@vnu.edu.vn

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]