• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  Đoàn Quang Mạnh

  Nghiên cứu viên, AVITECH

  Đoàn Quang Mạnh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2022. Từ năm 2022, Đoàn Quang Mạnh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ với vai trò nghiên cứu viên. Hướng nghiên cứu quan tâm của Đoàn Quang Mạnh là xử lý ảnh và tín hiệu điện não (EEG).

  Publication:

  1. Doan, Q. M., Dinh, T. H., Trung, N. L., Nguyen, D. N., Singh, A. K., & Lin, C. T. (2023, July). Extended Upscale and Downscale Representation with Cascade Arrangement. In 2023 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP) (pp. 715-719). IEEE.
  More information: Email: mdq@vnu.edu.vn

   

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]