• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  ThS. Trần Việt Khoa

  Nghiên cứu sinh, JTIRC.

  Anh Trần Việt Khoa đã tốt nghiệp Cử nhân Điện tử – Viễn thông tại Trường Đại học Công nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2008. Sau đó anh tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ đại học Pháp tại Hà Nội và nhận bằng Thạc Sĩ Công nghệ của Trường Paris-sud, Cộng hòa Pháp vào năm 2020. Anh Khoa đã có 8 năm kinh nhiệm làm về kỹ sư an toàn và hệ thống mạng tại các công ty viễn thông lớn nhất Việt Nam là Tổng công ty Viễn thông Điện lực và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Hiện tại anh ấy đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại chương trình liên kết giữa Trường Đại học Công nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Đại học Công nghệ Sydney, Cộng hòa Úc. Lĩnh vực nghiên cứu của anh ý bao gồm Internet of Thing (IoT), Học sâu (Deep learning), phát hiện tấn công mạng (Cyberattack detection).

  Các công trình chọn lọc

  Tran Viet Khoa, Yuris Mulya Saputra, Dinh Thai Hoang, Nguyen Linh Trung, Diep N. Nguyen, Nguyen Viet Ha, and Eryk Dutkiewicz. “Collaborative learning model for cyberattack detection systems in IoT industry 4.0”. IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Seoul, South Korea, May 25-28, 2020.

  Cong T. Nguyen, Yuris Mulya Saputra, Nguyen Van Huynh, Ngoc-Tan Nguyen, Tran Viet Khoa, Bui Minh Tuan, Diep N. Nguyen, Dinh Thai Hoang, Thang X. Vu, Eryk Dutkiewicz, Symeon Chatzinotas, Bjorn Ottersten. “Enabling and Emerging Technologies for Social Distancing: A Comprehensive Survey”. IEEE Access, 2020.

  Đề tài đã tham gia

  Phát hiện tấn công mạng và an toàn thông tin trong Công nghiệp 4.0

  Thông tin khác

  Email: khoatv.uet @ vnu.edu.vn, vietkhoa86 @ gmail.com

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]