• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  TS. Nguyễn Hồng Thịnh

  Giảng viên, Khoa Điện tử – Viễn thông

  Dr. Nguyen Hong Thinh received B.Sc. degree in Electronics and Telecommunications from the University of Engineering and Technology (UET) 2007, Master degree in Information Systems and Technology, Paris Sud 11 (Poles Universitaire Francais programme), 2010, and the Ph.D. degree in computer vision, University Saint-Etienne, University Lyon 1 2014. She is now a teacher and researcher of the Signal and System laboratory within VNU-UET. Her research interests include image processing, machine learning, and computer vision.

  Chương trình đào tạo @ AVITECH

  Điều phối chương trình Thạc sĩ liên kết quốc tế chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu

  Thông tin khác:

  Email: hongthinh.nguyen@vnu.edu.vn

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]