• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  GS. Hoàng Nam Nhật

  Giảng viên cao cấp, Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano.

  Adjunct member, AVITECH.

  GS.TS. Hoàng Nam Nhật, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Giáo sư tốt nghiệp đại học năm 1986 và nhận bằng tiến sĩ năm 1993 tại Cộng hòa Séc, được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2016 và Giáo sư năm 2019. Giáo sư công tác tại Trường Đại học Công nghệ từ năm 2010, kiêm nhiệm tại Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ (AVITECH) từ năm 2020. Các hướng nghiên cứu chính của Giáo sư là vật lý các hệ thấp chiều và vật lý tính toán trong khoa học vật liệu. Giáo sư đã có hơn 50 công trình đăng trên tạp chí ISI/SCI, guest editor của nhiều tạp chí ISI như IEEE Transactions on Magnetics, 50(6) 2014, Journal of Applied Physics, 20, 142001, 2016, AIP Conference Proceedings 1763, 2016, Physica B 532, 2018, Materials Transactions, 59(7), 2018.

  Đặc biệt

  CÔNG BỐ KHOA HỌC: UNUSUAL HYDROGEN IMPLANTED GOLD WITH LATTICE CONTRACTION AT INCREASED HYDROGEN CONTENT
  NATURE COMMUNICATIONS
  3/2021

  @AVITECH

  Đề tài nghiên cứu: Thiết bị và vật liệu tiên tiến cho khảo sát quy mô lớn dữ liệu về nước.

  Thông tin khác

  Website: https://uet.vnu.edu.vn/~nhathn

  Email: nhathn @ vnu.edu.vn

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]