• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH

  Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ với vai trò nghiên cứu viên. Hướng nghiên cứu quan tâm của Quốc Anh là xử lý tín hiệu y sinh (vital signs) và ảnh y sinh (abdominal CT)

  Publication:

  1. Chinh, N. D., Ha, L. M., Sun, G., Huong, P. V., Vu, T. A., Hieu, T. T., … & Trung, N. L. (2021). Short time cardio-vascular pulses estimation for dengue fever screening via continuous-wave Doppler radar using empirical mode decomposition and continuous wavelet transform. Biomedical Signal Processing and Control, 65, 102361.

  More information:

  Email: lqanh@vnu.edu.vn

   

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]

  PGS. Nguyễn Điệp

  University of Technology Sydney, Australia Adjunct professorAVITECH Signal processing, Wireless communication, Biomedical signal processing, Cybersecurity Dr. Diep N. Nguyen is a faculty member of the Faculty of Engineering and Information Technology, University of Technology Sydney (UTS). He received M.E. and Ph.D. in Electrical and Computer Engineering from the University of California San Diego (UCSD) and […]