• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thành viên

  Lê Công Hiếu

  Nghiên cứu viên, AVITECH

  Lê Công Hiếu nhận bằng Kỹ sư cơ kỹ thuật tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2022. Từ năm 2023, Hiếu trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ với vai trò nghiên cứu viên. Hướng nghiên cứu quan tâm của Hiếu là thị giác máy tính(computer vision) và AI sáng tạo (generative AI).

  Publication:

  1. Dinh, T. H., Anh, V. T. T., Nguyen, T., Le, C. H., Trung, N. L., Duc, N. D., & Lin, C. T. (2023). Toward Vision-Based Concrete Crack Detection: Automatic Simulation of Real-World Cracks. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 72, 1-15
  More information: Email: hieus.lecong@vnu.edu.vn

   

  Cùng chuyên mục

  GS. Karim Abed-Meraim

  University of Orleans, France. GS kiêm nhiệm, AVITECH. Karim Abed-Meraim (SM’04, F’19) was born in 1967. He received the State Engineering Degree from Ecole Polytechnique, Paris, France, in1990, the State Engineering degree from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris, in 1992, the M.Sc. degree from Paris XI University, Orsay, France, in 1992, and […]

  ThS. Lê Quốc Anh

  Nghiên cứu viên, AVITECH Lê Quốc Anh nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, vào năm 2020. Từ năm 2020, Quốc Anh trở thành một thành viên của Viện tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ […]

  TS. Lâm Sinh Công

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]