• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xử lý tín hiệu và ảnh y sinh

  Nhóm nghiên cứu Y tế và sức khỏe từ xa nghiên cứu về những công nghệ hiện đại, tiên tiến, liên ngành với mục tiêu đem những công nghệ này vào trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh từ xa của bác sĩ tại các bệnh viện và các trung tâm y tế. Nhóm nghiên cứu tập hợp những nhà khoa học có chuyên môn sâu trong lĩnh vực xử lý ảnh y sinh, xử lý tín hiệu, công nghệ học máy, trí tuệ nhân tạo, kết hợp với các chuyên gia về y tế và sức khỏe từ xa tại các bệnh viện và các trường đại học lớn trong và ngoài nước, cộng tác với các công ty công nghệ cùng nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này.

  Thành viên chính

  TS. Lưu Mạnh Hà, Trưởng nhóm nghiên cứu

  GS. Theo van Walsum, Cố vấn quốc tế

  TS. Trần Trọng Hiếu

  Lê Quốc Anh

  Xử lý ảnh y sinh

  Định hướng của nhóm nghiên cứu các phương pháp, giải thuật tiên tiến trong lĩnh vực xử lý ảnh y sinh học với mục đích áp dụng những phương pháp và giải thuật này vào trong y sinh học, sử dụng những dữ liệu tại các bệnh viện và các trung tâm y tế trong và ngoài nước, phục vụ bác sỹ trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh.

  Hệ thống lưu trữ và truyền thông ảnh y tế thông minh cho y tế từ xa

  Trong định hướng nghiên cứu này chúng tôi xây dựng một hệ thống lưu trữ và truyền thông ảnh y tế có tích hợp các phương pháp xử lý ảnh thông minh (Smart PACS) được phát triển ở định hướng nghiên cứu thứ nhất. Hệ thống này được xây dựng dựa trên nền tảng của một hệ thống PACS có khả năng tương thích với những chuẩn kết nối chung và có khả năng mở rộng các module thông minh.

  Hệ thống đo lường các thông số sức khỏe bệnh nhân từ xa

  Việc đo lường các thông số của bệnh nhân như nhịp tim, nhịp thở, huyết áp là một công việc diễn ra thường xuyên tại các bệnh viên và các trung tâm y tế. Với quy trình đo hiện tại, các nhân viên y tế phải tương tác trực tiếp với bệnh nhân cho mỗi lần đo đạc. Tuy nhiên do tỷ lệ nhân viên y tế so với lượng bệnh nhân tại các bệnh viện lớn thường rất ít, dẫn đến quá tải cho nhân viên y tế. Trong định hướng nghiên cứu này chúng tôi tập trung nghiên cứu một hệ thống cho phép đo các thông số sức khỏe của bệnh nhân sử dụng công nghệ không tiếp xúc, như đo huyết áp, nhịp tim bằng công nghệ Doppler radar, đo nhiệt độ bằng cảm biến hồng ngoài, kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo cho phép tự động xác định danh tính của bệnh nhân qua ảnh. Các thông số đo lường này sẽ gửi về server trung tâm cho phép bác sỹ có thể giám sát tình trạng sức khỏe và của bệnh nhân từ xa.