• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Đề tài nghiên cứu

  Điện toán biên bảo mật với độ trễ thấp trong mạng đa truy cập ngẫu nhiên

  Mạng IoT cho phép số lượng cực lớn các thiết bị cùng kết nối và chia sẻ thông tin. Điều này đòi hỏi phát triển một nền tảng truyền thông và điện toán cho phép xử lý lượng dữ liệu lớn với độ trễ thấp mà việc xử lý tập trung khó đáp ứng được. Công nghệ điện toán biên hướng đến việc đặt tài nguyên tính toán tại biên của mạng, gần nơi dữ liệu được sinh ra, vì thế đảm bảo yêu cầu về băng thông và độ trễ tính toán. Ngoài ra, trong mạng IoT, các thiết bị kết nối có tính không đồng nhất và có thể truy cập vào mạng một cách ngẫu nhiên mà không có sự điều phối. Đề tài sẽ xem xét việc thiết kế hệ thống điện toán biên trong mạng truy cập ngẫu nhiên đảm bảo tính bảo mật và độ trễ thấp.

  Dự kiến kết quả nghiên cứu dự kiến của đề tài bao gồm: 1) thiết lập cơ sở lý thuyết cho tính bảo mật và độ tin cậy cho điện toán biên với ràng buộc về độ trễ trong mạng truy cập ngẫu nhiên; 2) thiết kế các mô hình mã hóa cùng với các giao thức đa truy cập ngẫu nhiên đạt độ trễ thấp và đảm bảo tính bảo mật trong điện toán biên. Kết quả của đề tài sẽ góp phần đẩy nhanh việc triển khai mạng IoT trong tương lai gần.

  Thông tin khác

  Chủ trì đề tài: TS. Ngô Khắc Hoàng

  Cùng chuyên mục

  Ứng dụng học máy vào quy hoạch hệ beacon cho định vị rô bốt trong nhà

  Các hệ thống định vị trong nhà thường bao gồm các thiết bị thu phát đặt tại những vị trí cố định, được gọi là “beacon”. Những beacon này dùng để làm mốc để ước lượng vị trí cho các vật thể cần định vị. Ta có thể dễ dàng nhận thấy vị trí của […]

  Kỹ thuật nhận dạng hệ thống: từ xử lý mù truyền thống sang xử lý có tri thức mới

  Nhận dạng hệ thống (SI: system identification) là bài toán xây dựng mô hình toán học của các hệ thống động chưa biết trước, dựa trên dữ liệu quan sát, đo lường được. Đây là một bài toán ngược (bài toán nghịch đảo), trong đó ta cần xác định mối quan hệ giữa đầu ra […]

  Thiết bị và vật liệu tiên tiến cho khảo sát quy mô lớn dữ liệu về nước

  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, nước sông, hồ, nước biển, là vấn đề có tính cấp thiết về mặt kinh tế và xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. […]