• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Đề tài nghiên cứu

  Cải thiện phương pháp phân loại và sắp xếp bộ nhiễm sắc thể

  Phân loại và sắp xếp bộ nhiễm sắc thể dựa trên công nghệ xử lý ảnh y sinh có vai trò quan trọng trong việc phân tích gen, từ đó cho phép bác sỹ có những chẩn đoán về các bệnh lý và hội chứng liên quan đến gen di truyền ví dụ như hội chứng Down, ung thư máu,vv. Với công nghệ chẩn đoán bệnh hiện tại, bác sỹ sử dụng các phưng pháp xử lý ảnh cổ điển bán tự động để cắt và phân tách từng bộ nhiễm sắc thể. Việc ghép các nhiễm sắc thể thành các bộ nhiễm sắc thể trong 23 bộ nhiễm sắc thể của người sử dụng những phương pháp phân loại tự động cổ điển thường có số lớn, đòi hỏi bác sỹ phải thao tác trực tiếp sắp xếp, mất nhiều công sức và thời gian. Trong nghiên cứu này chúng tôi tìm hiểu vấn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với công nghệ lõi là mạng nơ-ron tích chập để cải thiện quá trình tự động phân cặp bộ nhiễm sắc thể, từ đó làm cơ sở để tự động phát hiện những nhiễm sắc thể bất thường, trợ giúp bác sỹ đưa ra khả năng về sự bất thường trong bộ nhiễm sắc thể của bệnh nhân.

  Ảnh chụp nhiễm sắc thể của bệnh nhân bị ung thư máu chụp từ kính hiển vi.

  Ảnh các bộ nhiễm sắc thể sau khi đã được được bác sỹ xử lý cắt và sắp xếp lại.

  Thông tin khác

  Chủ trì đề tài: TS. Lưu Mạnh Hà

  Cùng chuyên mục

  Ứng dụng học máy vào quy hoạch hệ beacon cho định vị rô bốt trong nhà

  Các hệ thống định vị trong nhà thường bao gồm các thiết bị thu phát đặt tại những vị trí cố định, được gọi là “beacon”. Những beacon này dùng để làm mốc để ước lượng vị trí cho các vật thể cần định vị. Ta có thể dễ dàng nhận thấy vị trí của […]

  Kỹ thuật nhận dạng hệ thống: từ xử lý mù truyền thống sang xử lý có tri thức mới

  Nhận dạng hệ thống (SI: system identification) là bài toán xây dựng mô hình toán học của các hệ thống động chưa biết trước, dựa trên dữ liệu quan sát, đo lường được. Đây là một bài toán ngược (bài toán nghịch đảo), trong đó ta cần xác định mối quan hệ giữa đầu ra […]

  Thiết bị và vật liệu tiên tiến cho khảo sát quy mô lớn dữ liệu về nước

  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, nước sông, hồ, nước biển, là vấn đề có tính cấp thiết về mặt kinh tế và xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. […]