• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Đề tài nghiên cứu

  Nghiên cứu giải pháp loại bỏ nhiễu, nâng cao hiệu năng mạng và phát triển phần mềm mô phỏng mạng truyền thông ánh sáng nhìn thấy sử dụng các chùm sáng định hướng

  Truyền thông ánh sáng nhìn thấy (VLC) được xem như một giải pháp tiên tiến để cung cấp các dịch vụ truyền thông trong nhà trong tương lai. Do trạm phát VLC trong nhà có vùng phủ nhỏ, mạng VLC cần sử dung nhiều trạm phát để có thể cung cấp dịch vụ trong không gian rộng. Trong đề tài này, chúng tôi  nghiên cứu các phương pháp loại bỏ nhiễu giữa hai chùm sáng có vùng chồng lấn và các giải pháp chuyển giao để duy trì kết nối khi người sử dụng di chuyển giữa các trạm phát. Chúng tôi đã thiết kế phương pháp tính toán vị trí và số lượng trạm phát VLC sao cho giảm thiểu ảnh hưởng nhiễu giữa hai trạm phát liền kề. Chúng tôi đã đề xuất giải pháp phân bổ chùm sáng để loại bỏ nhiễu và giải pháp truyền dẫn hợp tác và chuyển giao kết nối để đảm bảo sự liên tục của truyền dữ liệu di động.

  Một số công bố khoa học

  Cong-Nam Tran, Nam-Hoang Nguyen, Trong-Minh Hoang. Lightbeam Configuration Method and Interference Elimination Resource Scheduling for Indoor Multibeam VLC Networks. Journal of Optical Communications, 2019.

  Tran Cong Nam, Nguyen Nam Hoang, and Hoang Trong Minh. Proactive link handover deploying coordinated transmission for indoor visible light communications (VLC) networks. Journal of Optical Communications, 2020. 

  Thông tin khác

  Chủ trì đề tài: PGS. Nguyễn Nam Hoàng

  Cùng chuyên mục

  Ứng dụng học máy vào quy hoạch hệ beacon cho định vị rô bốt trong nhà

  Các hệ thống định vị trong nhà thường bao gồm các thiết bị thu phát đặt tại những vị trí cố định, được gọi là “beacon”. Những beacon này dùng để làm mốc để ước lượng vị trí cho các vật thể cần định vị. Ta có thể dễ dàng nhận thấy vị trí của […]

  Kỹ thuật nhận dạng hệ thống: từ xử lý mù truyền thống sang xử lý có tri thức mới

  Nhận dạng hệ thống (SI: system identification) là bài toán xây dựng mô hình toán học của các hệ thống động chưa biết trước, dựa trên dữ liệu quan sát, đo lường được. Đây là một bài toán ngược (bài toán nghịch đảo), trong đó ta cần xác định mối quan hệ giữa đầu ra […]

  Thiết bị và vật liệu tiên tiến cho khảo sát quy mô lớn dữ liệu về nước

  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, nước sông, hồ, nước biển, là vấn đề có tính cấp thiết về mặt kinh tế và xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. […]