• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Đề tài nghiên cứu

  Thiết bị và vật liệu tiên tiến cho khảo sát quy mô lớn dữ liệu về nước

  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, nước sông, hồ, nước biển, là vấn đề có tính cấp thiết về mặt kinh tế và xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Dự án cung cấp giải pháp kỹ thuật khả thi áp dụng được trên diện rộng, sử dụng được đối với cả người dân, hộ gia đình (để quan trắc nguồn nước sinh hoạt hàng ngày), và cả đối với các công ty, cơ quan quản lý để quan trắc dữ liệu môi trường và xâm nhập mặn diện rộng.

  Dự án cung cấp giải pháp kỹ thuật mới, chế tạo thiết bị cho phép quan trắc và thu thập dữ liệu trên diện rộng về chất lượng nguồn nước. Thiết bị dựa trên vật liệu cảm biến thế hệ mới, tích hợp phần mềm, GPS, GSM để đo đạc trực tuyến và trực tiếp độ dẫn điện bề mặt, tự động truyền và xử lý dữ liệu. Thiết bị có thể gắn được trên vật thể mang hoặc thả trôi tự do theo dòng nước. Không có thiết bị tương đương trong nước và trên thế giới.

  Selected Publications

  Khac Thuan Nguyen, The Nghia Nguyen, Trong Tinh Nguyen, Tomoyuki Yamamoto, and Nam Nhat Hoang. Unusual hydrogen implanted gold with lattice contraction at increased hydrogen content. Nature Communications, vol. 12, no. 1, pp. 1-9, 2021.  [Tin tức]

  Thông tin khác

  Chủ trì: GS. Hoàng Nam Nhật.

  Cùng chuyên mục

  Ứng dụng học máy vào quy hoạch hệ beacon cho định vị rô bốt trong nhà

  Các hệ thống định vị trong nhà thường bao gồm các thiết bị thu phát đặt tại những vị trí cố định, được gọi là “beacon”. Những beacon này dùng để làm mốc để ước lượng vị trí cho các vật thể cần định vị. Ta có thể dễ dàng nhận thấy vị trí của […]

  Kỹ thuật nhận dạng hệ thống: từ xử lý mù truyền thống sang xử lý có tri thức mới

  Nhận dạng hệ thống (SI: system identification) là bài toán xây dựng mô hình toán học của các hệ thống động chưa biết trước, dựa trên dữ liệu quan sát, đo lường được. Đây là một bài toán ngược (bài toán nghịch đảo), trong đó ta cần xác định mối quan hệ giữa đầu ra […]

  Điện toán biên bảo mật với độ trễ thấp trong mạng đa truy cập ngẫu nhiên

  Mạng IoT cho phép số lượng cực lớn các thiết bị cùng kết nối và chia sẻ thông tin. Điều này đòi hỏi phát triển một nền tảng truyền thông và điện toán cho phép xử lý lượng dữ liệu lớn với độ trễ thấp mà việc xử lý tập trung khó đáp ứng được. […]