• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Đề tài nghiên cứu

  Phát triển hệ thống lưu trữ và truyền thông ảnh y tế mở rộng PACS

  Trong quá trình số hóa dữ liệu ảnh y tế, hệ thống PACS được sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện và các trung tâm y tế.Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng một hệ thống lưu trữ và truyền thông ảnh mở rộng phục vụ bác sỹ trong quá trình chẩn đoán bệnh. Hệ thống PACS mở rộng được xây dựng dựa trên nền tang mã nguồn mở, cho phép tương thích với các chuẩn truyền thông ảnh y tế hiện tại. Tính năng mở rộng được tập trung vào việc xây dựng tính năng cho phép người sử dụng có thể xem ảnh y tế bằng các thiết bị di động như labtop và máy tính bảng trên nền tảng web, android, từ đó nâng cao khả năng tương tác trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh nhân từ xa. Thêm vào đó, hệ PACS mở rộng được thiết kể cho phép mở rộng về quy mô và có thể tích hợp các module có tính năng xử lý ảnh. Định hướng mở rộng quy mô hướng tới mục tiêu cho phép kết nối bệnh viện và các trung tâm y tế vệ tinh với nhau, tái sử dụng dữ liệu của bênh nhân.

  Hệ thống PACS mở rộng, cho phép bác sỹ kết nối với hệ PACS sử dụng các thiết bị di động

  Ảnh CT hiển thị trên thiết bị máy tính bảng được kết nối với hệ thống PACS mở rộng qua mạng LAN không dây

  Other information

  PI: Dr. Luu Manh Ha, AVITECH

  Cùng chuyên mục

  Ứng dụng học máy vào quy hoạch hệ beacon cho định vị rô bốt trong nhà

  Các hệ thống định vị trong nhà thường bao gồm các thiết bị thu phát đặt tại những vị trí cố định, được gọi là “beacon”. Những beacon này dùng để làm mốc để ước lượng vị trí cho các vật thể cần định vị. Ta có thể dễ dàng nhận thấy vị trí của […]

  Kỹ thuật nhận dạng hệ thống: từ xử lý mù truyền thống sang xử lý có tri thức mới

  Nhận dạng hệ thống (SI: system identification) là bài toán xây dựng mô hình toán học của các hệ thống động chưa biết trước, dựa trên dữ liệu quan sát, đo lường được. Đây là một bài toán ngược (bài toán nghịch đảo), trong đó ta cần xác định mối quan hệ giữa đầu ra […]

  Thiết bị và vật liệu tiên tiến cho khảo sát quy mô lớn dữ liệu về nước

  Thu thập dữ liệu quan trắc trực tuyến về chất lượng nguồn nước bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt, nước sông, hồ, nước biển, là vấn đề có tính cấp thiết về mặt kinh tế và xã hội, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. […]