• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Giảng viên của chương trình năm học 2022-2023

  CDE-201: Digital communication

  CDE-202: Mobile networks

  Patrick Altman

  Sequans Communication Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Email: paltman@sequans.com

  TS. Lâm Sinh Công


  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn thông Lâm Sinh Công tốt nghiệp Đại học ngànhĐiện tử – Viễn thông năm 2010 và Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử năm 2012 tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốcgia Hà Nội, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc chuyên […]

  PGS. Nguyễn Nam Hoàng

  Senior researcher, Program coordinator, AVITECH Associate professor Khoa Điện tử – Viễn thôngNetworking Nam-Hoang Nguyen received Ph.D. degree from Vienna University of Technology, Austria in 2002. Currently, he has been working for University of Engineering and Technology, Vietnam National University Hanoi since 2011 where he was promoted as Associate Professor in 2018. His research interests include […]

   
   

  CDE-203: Internet

  GS. Veronique Veque

  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay Mạng máy tính, mạng không dây, QoS, mạng Ad Hoc Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:https://l2s.centralesupelec.fr/en/u/veque-veronique/ Email: Veronique.Veque@universite‐paris‐saclay.fr

  TS. Hoàng Xuân Tùng

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Mạng, truyền dữ liệu Multimedia trong mạng, giao thức mạng Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=piaD2uUAAAAJ&hl=fr&oi=ao Email: tunghx@vnu.edu.vn

   
   
   
   

  CDE-204: 4G-5G networks

  Amer Bdeoui

  NARAM consulting Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Email: amerbdeoui@yahoo.fr

  TS. Đinh Thị Thái Mai

  Giảng viên, Khoa Điện tử Viễn Thông Thai-Mai Thi Dinh is a Lecturer of Faculty of Electronics and Telecommunications, VNU University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam. She graduated from Post and Telecommunication Institute of Technology, Vietnam in 2006. Then, she received the Master and PhD degrees from Paris Sud 11, France in 2008 and VNU University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam […]

   
   
   

  CDE-205: Advanced data mining

  GS. Emmanuel Vazquez

  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay Khai phá dữ liệu Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website: https://l2s.centralesupelec.fr/en/u/vazquez-emmanuel/ Email: emmanuel.vazquez@l2s.centralesupelec.fr

  PGS. Trần Trọng Hiếu

  Giảng viên, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐHCN. Ủy viên thư ký Hội đồng khoa học, Nghiên cứu viên chính, AVITECH. TS. Trần Trọng Hiếu là giảng viên về Khoa học Máy tính tại Khoa CNTT của Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN. Ông đã nhận bằng Cử nhân Tin học và Thạc sĩ Toán […]

  TS. Đỗ Thanh Hà

  Giảng viên, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐHKHTN […]

   
   
   

  CDE-206: IoT and cloud computing

  GS. Bruno Defude


  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay Semantic web, Bigdata, Cloud computing Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:http://www-inf.int-evry.fr/~defude/index-eng.html Email: Bruno.Defude@telecom-sudparis.eu

  GS. Nazim Agoulmine

  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay 4G/5G, IoT, sensor mesh network Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:https://www.ibisc.univ-evry.fr/~agoulmine/ Email: Nazim.Agoulmine@univ-evry.fr

  PGS. Trần Xuân Tú

  Viện trưởng, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ủy viên Hội đồng khoa học, AVITECH.

  TS. Phạm Mạnh Linh

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Điện toán đám mây Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:https://uet.vnu.edu.vn/~linhmp/ Email: linhmp@vnu.edu.vn

   
   

  CDE-207: Research seminars

  GS. Pierre Duhamel


  Professor at CNRS/L2S (Laboratoire de Signaux et Systemes, Gif-sur-Yvette, France), where he is developing studies in Signal processing for communications (including equalization, iterative decoding, multicarrier systems, cooperation) and signal/image processing for multimedia applications, including source coding, joint source/channel coding, watermarking, and audio processing. He is currently investigating the application of recent information theory results to communication theory.

  TS. Lưu Mạnh Hà


  Giảng viên, Khoa Điện tử – Viễn thông. Trưởng nhóm nghiên cứu, Y tế và sức khỏe từ xa, AVITECH. TS. Lưu Mạnh Hà sinh năm 1985 tại Hà Nội, Việt Nam. Anh hoàn thành chương trình đào tạo Cử nhân và thạc sỹ tại khoa Điện tử-Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, Đại […]

  TS. Lê Vũ Hà


  Trưởng phòng thí nghiệm Tín hiệu và Hệ thống, Khoa Điện tử Viễn thông Trưởng nhóm nghiên cứu Công nghệ thần kinh, AVITECH TS. Lê Vũ Hà là trưởng nhóm nghiên cứu Công nghệ Thần kinh tại AVITECH. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1993 với bằng Kỹ sư Tin học, ông […]

  TS. Trần Quốc Long

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=xnnOvh4AAAAJ Email: tqlong@vnu.edu.vn

  PGS. Nguyễn Linh Trung

  Director at AVITECH, Assoc. Prof., at Faculty of Electronics and Telecommunications, VNU University of Engineering and Technology.

   

  CDE-208: Law, workplace, project management

  CDE-209: Source and channel coding

  GS. Pierre Desesquelles

  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay Vật lý hạt nhân, toán thống kê Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:https://www.aminer.org/profile/p-desesquelle/53f436bfdabfaec09f1802fb Email: Pierre.Desesquelles@u-psud.fr

  GS. Antoine Berthet


  Giáo sư, Đại học Paris-Saclay Viễn thông Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Website:https://l2s.centralesupelec.fr/en/u/berthet-antoine/ Email: antoine.berthet@centralesupelec.fr

  GS. Pierre Duhamel


  Professor at CNRS/L2S (Laboratoire de Signaux et Systemes, Gif-sur-Yvette, France), where he is developing studies in Signal processing for communications (including equalization, iterative decoding, multicarrier systems, cooperation) and signal/image processing for multimedia applications, including source coding, joint source/channel coding, watermarking, and audio processing. He is currently investigating the application of recent information theory results to communication theory.

  PGS. Phạm Khắc Hoan

  Giảng viên, Học viện Kỹ thuật Quân sự

  TS. Lê Vũ Hà


  Trưởng phòng thí nghiệm Tín hiệu và Hệ thống, Khoa Điện tử Viễn thông Trưởng nhóm nghiên cứu Công nghệ thần kinh, AVITECH TS. Lê Vũ Hà là trưởng nhóm nghiên cứu Công nghệ Thần kinh tại AVITECH. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1993 với bằng Kỹ sư Tin học, ông […]

  PGS. Nguyễn Linh Trung

  Director at AVITECH, Assoc. Prof., at Faculty of Electronics and Telecommunications, VNU University of Engineering and Technology.

   

  CDE-210: Network security

  PGS. Pavel Kalouguine

  Phó giáo sư, Đại học Paris-Saclay An ninh mạng Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Email: pavel.kalouguine@universite-paris-saclay.fr

  TS. Nguyễn Đại Thọ


  Giảng viên, Khoa Công nghệ Thông tin. Nguyen Dai Tho received the M.Sc. degree and the Ph.D degree in Information Technology from the French-speaking Institute of Information Technology, Hanoi, Vietnam in 1997, and from the Compiegne University of Technology, France in 2000, respectively. He is currently the head of the Laboratory of Information Security, Faculty […]

   
   
   
   

  CDE-211: Advanced machine learning and IoT data analytics

  TS. Yannick Le Cacheux

  Giảng viên, Đại học Paris-Saclay.

  TS. Trần Quốc Long

  Giảng viên, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Giảng dạy @AVITECH Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu. Other information Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=xnnOvh4AAAAJ Email: tqlong@vnu.edu.vn

  TS. Nguyễn Hồng Thịnh

  Giảng viên, Khoa Điện tử – Viễn thông Dr. Nguyen Hong Thinh received B.Sc. degree in Electronics and Telecommunications from the University of Engineering and Technology (UET) 2007, Master degree in Information Systems and Technology, Paris Sud 11 (Poles Universitaire Francais programme), 2010, and the Ph.D. degree in computer vision, University Saint-Etienne, University Lyon 1 2014. She is now […]