• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Hội đồng cố vấn quốc tế

  GS. Nguyễn Ngọc Bình

  Phó hiệu trưởng, Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, Kyoto, Japan.

  Cố vấn quốc tế, AVITECH.

  Ông Nguyễn Ngọc Bình tốt nghiệp đại học ngành toán ứng dụng tại Đại học tổng hợp Kishinev, Môn-đô-va (thuộc Liên Xô trước đây) năm 1981; tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học máy tính và thông tin tại Đại học Công nghệ Toyohashi, Nhật Bản năm 1995; tốt nghiệp Tiến sĩ khoa học máy tính và thông tin tại Đại học Osaka, Nhật Bản năm 1995. Ông nhận bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Công nghệ Toyohashi, Nhật Bản năm 2011.

  Ông từng công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST, 1982-2006), Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST, 1998-2000), Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (VNU-UET, Phó Hiệu trưởng 2006-2009, Hiệu trưởng 2009-2014), Viện Quốc tế Pháp ngữ (VNU-IFI, Viện trưởng, 2014-2016), Đại học Hosei, Nhật Bản (Giáo sư thỉnh giảng, 2016-2019).

  Ông từng là Trưởng ban chính sách và kỹ thuật của Mạng giáo dục và nghiên cứu Việt Nam (VinaREN), là đồng đại diện của Việt Nam trong các tổ chức CNTT-TT quốc tế như APAN, ASEAN IVO. Ông là Chủ tịch Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV, 2014-2018), hiện là Cố vấn cho Đại học Hosei và là thành viên Ban Cố vấn quốc tế của Viện Công nghệ thông tin và truyền thông quốc gia (NICT), Nhật Bản.

  Ông là thành viên các hội nghề nghiệp như IEICE (Nhật Bản), ACM/IEEE (Hoa Kỳ) REV và VAIP (Việt Nam). Ông quan tâm nghiên cứu về Tối ưu hóa đồng thiết kế phần cứng – phần mềm trong phát triển các hệ nhúng; Tự động hóa thiết kế điện tử (EDA); Công nghệ phần mềm nhúng; Khoa học tri thức; Mạng máy tính và An toàn thông tin.

  Hiện nay ông là Giáo sư, Phó Hiệu trưởng Trường sau đại học Công nghệ thông tin Kyoto (KCGI), Nhật Bản.

  Đặc biệt

  BÀI BÁO: XÃ HỘI 5.0 CỦA NHẬT BẢN VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0
  TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGÀY NAY, HỘI VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
  11/02/2020

  Thông tin khác

  Website: https://uet.vnu.edu.vn/~nnbinh
  Email: nn_binh @ kcg.edu

  Cùng chuyên mục

  GS. Mérouane Debbah

  Vice-President of Huawei France Research Center, Paris, France. Cố vấn quốc tế, AVITECH. Mérouane Debbah is Vice-President of the Huawei France Research Center and jointly the director of the Lagrange Mathematical and Computing Research Center as well as the director of the Mathematical and Algorithmic Sciences Lab. He has more than 20 years of experience […]

  GS. Đỗ Ngọc Minh

  University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA. Cố vấn quốc tế, AVITECH. Minh N. Do was born in Thanh Hoa, Vietnam in 1974. He received the B.Eng. degree in Computer Engineering from the University of Canberra, Australia in 1997, and the Dr.Sci. degree in Communication Systems from the Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL), Switzerland in 2001.Since 2002, he has […]

  GS. Eryk Dutkiewicz

  Head, School of Electrical and Data Engineering, University of Technology Sydney, Australia. Cố vấn quốc tế, Adjunct professor, AVITECH. Giám đốc, Trung tâm nghiên cứu liên kết JTIRC. Professor Eryk Dutkiewicz is the Head of School of Electrical and Data Engineering University of Technology Sydney. He began his research career at the Overseas Telecommunications Corporation […]