• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Thông tin hữu ích cho bạn

  Xem thêm
 • GIỚI THIỆU VỀ AVITECH

  WHEN WE START THE JOURNEY

  Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ được thành lập theo quyết định số 1018/QĐ-TCCB, ngày 18/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, tên tiếng Anh là Advanced Institute of Engineering and Technology (gọi tắt là AVITECH).

  Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông qua các đề tài, dự án, chương trình trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, truyền thông, cơ điện tử, tự động hóa…

 • Xem thêm
  • 20

  • Thành viên

  • 100

  • Công trình khoa học

  • 15

  • Đề tài nghiên cứu

  • 30

  • H-INDEX

 • Đăng ký nhận tin

  Đăng ký với chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất