• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  21/04/2020: GS. K.V.S. Hari (Indian Inst. Science, Indian), Wireless Channel Modelling of Drone-Ground links using RF measurements

  He will briefly introduce the motivation to study channel modeling followed by a brief overview of the experiments in channel measurements leading to the IEEE 802.16 standard. He will present the challenges in developing a communication system for drone communication links using current systems like LTE and the motivation to study the wireless channel models for such networks. Also, he will present the drone-ground wireless channel measurement system design, data collection methodology, and preliminary results of the analysis based on the experiments that have been carried out on the campus of the Indian Institute of Science, Bangalore.

  Speaker: GS. K.V.S. Hari, Indian Inst. Science

  Time: 15:30, Tuesday, April 21, 2020

  Venue: WebEx (Cisco) webinar

  speaker

  K V S Hari is a Professor in the Department of ECE, Indian Inst. Science, Bangalore. He holds a BE (ECE) degree from Osmania University, Hyderabad, MTech (Radar and Communication Systems) from IIT Delhi and PhD (Systems science) from U C San Diego and has been a visiting faculty at Stanford University (1999-00) and Affiliate Professor at KTH- Royal Institute of Technology, Stockholm (2010-16). His research interests are in Signal Processing with applications to 5G wireless communications, radar systems, autonomous vehicles, neuroscience, and affordable MRI systems. He is a co-author of the IEEE 802.16 standard on wireless channel models. He was an Editor of EURASIP’s Signal Processing (2006-16) and is currently the Editor-in-Chief (Electrical Sciences) of Sadhana, the journal of the Indian Academy of Sciences published by Springer. He is a Fellow of the Indian National Academy of Engineering and a Fellow of IEEE. He is on the Board of Governors, IEEE Signal Processing Society as Regional Director-at-Large of Asia-Pacific (2018-19) and as VP Membership (2020-22).

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]