• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

  • Nghiên cứu và phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ tương tác não-máy cho chẩn đoán và điều trị các rối loạn của não bộ

    Nghiên cứu phát triển một hệ thống tương tác sử dụng công nghệ EEG-BMI, có khả năng thu nhận, xử lý và phân tích tín hiệu điện não (EEG) đo được từ người sử dụng, đồng thời tạo ra các kích thích hướng tới người sử dụng dưới dạng đồ họa 3D và âm thanh, để sử dụng như công cụ hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu trong các nghiên cứu về các rối loạn của não bộ, đồng thời là nền tảng để phát triển các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán các bệnh gây ra do các rối loạn của não bộ như trầm cảm, sa sút trí tuệ, …

    Thông tin khác

    Chủ trì: TS. Lê Vũ Hà, AVITECH, Trưởng nhóm nghiên cứu Công nghệ thần kinh