• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Tin tức & Sự kiện

  07/03/2024: TS. Tạ Việt Cường (Human-Machine Interface Laboratory) Học sâu tăng cường cho hệ thống đa tác tử

  Với sự tiến bộ của tối ưu hóa ngẫu nhiên, lý thuyết học máy và sức mạnh tính toán, nhiều chủ đề chưa được giải quyết trong học tăng cường đã đạt được tiến bộ nhanh chóng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, khi có nhiều tác nhân cùng tham gia vào hệ thống, độ phức tạp của bài toán tối ưu bắt đầu tăng lên với cấp số mũ và trở nên khó tìm được lời giải ổn định. Hướng nghiên cứu hiện tại của tại HMI tập trung vào một số vấn đề trọng tâm của bài toán tối ưu với đa tác tử, bao gồm ước lượng mức độ ảnh hưởng của từng tác tử, mô hình hoá dựa trên Transformer và các mô hình truyền thông giữa các tác tử. Bài trình bày sẽ giới thiệu về các chủ đề học tăng cường đang được quan tâm của nhóm nghiên cứu ở HMI và mở rộng cho bài toán học với đa tác tử.

  Speaker: TS. Tạ Việt Cường, Human-Machine Interface Laboratory

  Time: 14:00 – 15:00, Thursday, March 7, 2024

  Venue: Room 405 E3, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  TS. Tạ Việt Cường hoàn thành bằng Cử nhân và Thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Anh nhận bằng Tiến sĩ tại Trường Đại học Grenoble, Alpes vào năm 2018, tập trung vào hệ thống định vị trong nhà với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Hiện nay, Tiến sĩ đang làm việc tại Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy, Bộ môn Khoa học Máy tính. Hướng nghiên cứu chính của TS. Tạ Việt Cường tập trung vào đồ thị mạng nơron, môn hình sinh và học tăng cường.

  Xê-mi-na khoa học định kỳ được Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ thông tin, Viện Trí tuệ nhân tạo, và Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ phối hợp thực hiện.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  Đăng ký nhận tư vấn về chương trình Thạc Sĩ liên kết

  Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) liên kết đào tạo chương trình thạc sĩ ngành Điện tử, Năng lượng điện, Tự động hóa, chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu (Communication and Data Engineering) do Đại học Paris-Saclay, Cộng hòa Pháp cấp bằng. Chương trình với ngôn ngữ […]