• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Tin tức & Sự kiện

  Hội thảo IVO, An ninh mạng, 26-28/03/2019, Hà Nội – Hạ Long

  Hội thảo quốc tế 2019 ASEAN-IVO về An ninh mạng và an toàn thông tin trong Công nghiệp 4.0 (IVO 2019 về An toàn an ninh mạng) là một diễn đàn quốc tế về trao đổi khoa học giữa các nhà khoa học và kỹ sư tại Việt Nam, các nước trong ASEAN, Nhật Bản và các nhà khoa học trên thế giới có quan tâm về an ninh mạng và an ninh thông tin.

  Hội thảo nhằm tăng cường kết nối các thành viên đề tài ASEAN IVO với các chuyên gia Việt Nam và quốc tế khác trong lĩnh vực an ninh thông qua trao đổi công việc nghiên cứu, phát triển các nhóm nghiên cứu và thu hút, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực an ninh mạng và an ninh thông tin.

  Đề tài @ AVITECH

  Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu về Phát hiện tấn công mạng và an toàn thông tin trong công nghiệp 4.0

  Thông tin chi tiết

  Website: /ivo

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  Đăng ký nhận tư vấn về chương trình Thạc Sĩ liên kết

  Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) liên kết đào tạo chương trình thạc sĩ ngành Điện tử, Năng lượng điện, Tự động hóa, chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu (Communication and Data Engineering) do Đại học Paris-Saclay, Cộng hòa Pháp cấp bằng. Chương trình với ngôn ngữ […]