• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Tin tức & Sự kiện

  Chuyến công tác thăm Trường ĐH Tự do Bruxelle (VUB), Bruxelle, Bỉ

  In August-September 2023, Prof. Nguyen Linh Trung and Dr Dinh Tran Hiep visited the Artificial Intelligence Supported Modeling in Clinical Sciences (AIMS), Centre for Neurosciences, Free University of Brussels (VUB), Brussels, Belgium. During their stay, several collaboration opportunities were discussed with Prof. Guy Nagels, chair of AIMS, and his VUB colleagues.

  Discussion between (from left to right) Dr. Dinh Tran Hiep, Prof. Nguyen Linh Trung, Prof. Guy Nagels (AIMS chair), Dr. Van Schependom (AIMS vice-chair) about collaboration opportunities between AVITECH-UET and AIMS-VUB.

  1. Collaboration in federated learning and security in federated learning: leveraging the strengths of both parties in cyber security (AVITECH, UET) and federated learning (AIMS, VUB). Both parties share a common target in MOU signing, joint publications and student internships, aiming a research proposal in 2025 for the joint project in Natural Sciences and Engineering, co-funded by the Research Foundation – Flanders (FWO) and the National Foundation for Science & Technology Development (NAFOSTED).

  Meeting with VUB former adjunct vice chancellor Romain Meeusen (3rd from the left) and AIMS chairs (2nd and 3rd from the right) regarding MOU.

  2. Organization of an International Workshop in Neurodegeneration and Artificial Intelligence in Hanoi, Vietnam in March 2024 to attract interest and create collaboration opportunities for Vietnamese and Belgian scientists. Prof. Sebastian Engelborghs, Chair of Neurology, University Hospital of Brussels (UZ Brussels), and Prof. Nagels are interested in joining the workshop. Scientists and researchers from VNU University of Medicine and Pharmacy and some major hospitals in Hanoi are expected to join. Possible joint research in Alzheimer’s disease diagnosis and treatment can be considered, leveraging the expertise of Prof. Engelborghs.

  Meeting with Prof. Engelborghs (3rd from the left) regarding possible collaborations in Alzheimer’s disease diagnosis and treatment.

  3. Joint research projects in i) multiple sclerosis patient classification using non-periodic information and ii) schizophrenia classification using a vision-based smoothing filter. The projects involved Prof. Nguyen Linh Trung, Dr. Dinh Tran Hiep, Prof. Guy Nagels, students from both institutions. The expected outcomes are two papers submitted to the 32nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2024). Two graduate students from UET will tentatively have an internship with AIMS in 2024 and present their papers at EUSIPCO, given the papers are accepted.

  Dr. Dinh Tran Hiep presenting his work in vision-based smoothing filter for EEG signal processing.
  (form left to right) Dr. Oliver Chén (Université de Lausanne), Dr. Van Schependom, Prof. Nagels, Dr. Dinh Tran Hiep, Prof. Nguyen Linh Trung .

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  Đăng ký nhận tư vấn về chương trình Thạc Sĩ liên kết

  Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) liên kết đào tạo chương trình thạc sĩ ngành Điện tử, Năng lượng điện, Tự động hóa, chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu (Communication and Data Engineering) do Đại học Paris-Saclay, Cộng hòa Pháp cấp bằng. Chương trình với ngôn ngữ […]