• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Bài giảng đặc biệt

  WEBEX WEBINAR: 21/04/2020, GS. K V S HARI, INDIA, DRONE-GROUND COMMUNICATION
  21/04/2020

  Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ làm đầu mối tổ chức seminar khoa học đầu tiên của IEEE Signal Processing Society (SPS) Vietnam Chapter về “Wireless Channel Modelling of Drone-Ground links using RF measurements” được trình bày bởi giáo sư KVS Hari, đến từ  Indian Institute of Science, Ấn Độ. Seminar cũng sẽ có sự tham dự của giáo sư Wing-Kin (Ken) Ma đến từ Chinese University of Hong Kong (CUHK), đồng thời là IEEE SPS Director-at-large of Region 10 (Asia-Pacific)

  XEM THÊM

  BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT: 23/09/2019, GS. KARIM ABED-MERAIM, PHÁP, SYSTEM IDENTIFICATION
  22/09/2019

  Blind System Identification (BSI) is a fundamental problem that is signal processing sometimes known by different names: blind deconvolution, blind equalization,…

  XEM THÊM

  BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT: 09/08/2019, GS. HOÀNG HỒNG SƠN, PHÁP, ADAPTIVE FILTERING
  08/08/2019

  The inverse problems we talk about in this lecture concern the way to determine the state and/or parameters of the physical system of interest using observed measurements…

  XEM THÊM

  KHÓA HỌC: 19/01/2019, GS. TSKH. HUỲNH HỮU TUỆ, CANADA, CÁCH VIẾT BÀI BÁO THEO CHUẨN QUỐC TẾ
  18/01/2019

  Khóa học “Cách viết bài báo khoa học theo chuẩn quốc tế” sẽ diễn ra Hà Nội với chuỗi bài giảng được thiết kế sinh động, phù hợp trong  thời lượng một ngày, nội dung chủ yếu dựa theo chuẩn quốc tế, tiêu chí của Tổ chức IEEE,…

  XEM THÊM