• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  16/03/2021: ThS. Lê Trung Thành (AVITECH), Adaptive algorithms for tensor tracking

  Tensor decomposition that factorizes a tensor (i.e., multiway arrays) into a sequence of basic components has become a popular analysis tool for processing high-dimensional and multivariate data. In online applications, data acquisition is often a time-varying process in which data are serially collected or changing with time. This has led to defining a variant of tensor decomposition, namely adaptive (online) tensor decomposition or tensor tracking. In this seminar, we introduce two provable adaptive tensor tracking algorithms under the two wellknown tensor formats: Canonical Polyadic (CP) and Tucker. Both algorithms are fast and require a low computational complexity and memory storage. A unified convergence analysis is presented for the proposed algorithms to justify their performance. Experiments indicate that the two proposed algorithms are capable of the adaptive tensor decomposition problem with competitive performance on both synthetic and real data

  Speaker: ThS. Lê Trung Thành, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, March 16, 2021

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Le Trung Thanh received B.Sc. and M.Sc. degrees in Electronics and Telecommunications from the VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET), a member of Vietnam National University, Hanoi (VNU) in 2016 and 2018 respectively. He is now pursuing his Ph.D. study at the University of Orleans, France. His research interests include signal processing, subspace tracking, tensor analysis, and system identification.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]