• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  07/12/2023: Trần Việt Khoa (UTS) Mô hình học kết hợp cho việc phát hiện tấn công trong các mạng blockchain

  Trong nhiều năm qua, công nghệ blockchain đã nổi lên như một giải pháp hữu ích trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của blockchain là cho phép dữ liệu được lưu trữ trong các khối. Khi khối đó đã được xác thực bằng giao thức động thuận, khối đó sẽ không thể bị thay đổi hay làm giả. Với những đặc tính nổi trội như mô hình phân tán, chống giả mạo, chống lỗi, nhiều ứng dụng sử dụng công nghệ blockchain đã và đang được xây dựng để phục vụ đời sống con người trong các lĩnh vực khác nhau như tài chính, sức khỏe, IoT, logistics. Tuy nhiên ngày nay, các hacker vẫn không ngừng phát triển khai thác các điểm yếu của mạng blockchain. Với số lượng lớn ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đã và đang phát triển trên mạng blockchain, việc hệ thống này bị tấn công có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người. Trong bài trình bày này, chúng tôi đã xây dựng mạng blockchain trên phòng thí nghiệm, thực hiện các cuộc tấn công thực tế vào hệ thống mạng này để thu thập dữ liệu. Từ đó đề xuất giải pháp phát hiện tấn công trên mô phỏng và trong thời gian thực.

  Speaker: Trần Việt Khoa, UTS

  Time: 15:00, Thursday, December 07, 2023

  Venue: Room 405 E3

  speaker
  Trần Việt Khoa hiện là NCS Trường ĐH Công nghệ Sydney và Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ, ĐHCN.
  Xê-mi-na khoa học định kỳ được Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ thông tin, Viện Trí tuệ nhân tạo, Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ, và Phòng thí nghiệm TTNM – Khoa Công nghệ thông tin phối hợp thực hiện.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]