• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  31/08/2021: TS. Trần Thị Thúy Quỳnh (ĐH Công nghệ, ĐHQGHN), Cyber-attack detection and informationsecurity in Industry 4.0

  Industry 4.0 has several achievements in many domains such as manufacturing, agriculture, and healthcare. The Internet of Things (IoT) devices act as a very important role in Industry 4.0 in collecting information from the online-working system, however, they easily suffer from cyber-attacks due to their direct Internet connection. In this talk, we present a proposed model that combines blockchain technology and deep learning to secure IoT systems from cyber-attacks. Through experimental results, the various kinds of attacks are firstly detected by a federated learning network model with decentralized sensitive datasets. Then, the core of the systems is protected by an effective private Ethereum blockchain network from cyberattacks. Our setup is examined with the support of numerical experiments. Moreover, the result from this study also suggests that the model can be applied to any system to store data in the Ethereum network

  Speaker: TS. Trần Thị Thúy Quỳnh, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

  Time: 15:30, Tuesday, August 31, 2021

  Venue: Webinar; Access code: https://bit.ly/3yovNyY

  speaker

  Tran Thi Thuy Quynh was born in Hanoi, Vietnam. She received B.Sc, M.Sc , and PhD. Degree from VNU – University of Engineering and Technology in 2001, 2005, and 2016. She is a researcher at Department of Wireless Communications, Faculty of Electronics and Telecommunications, VNU-UET. She is interested in designing of microwave components and antennas, and array signal processing.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]