• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  30/11/2021: TS. Nguyễn Tiến Hòa (ĐH Bách Khoa Hà Nội), 5G – opportunities for industrial cooperationand aspects for research

  My motivation for this speech comes from a single wish that is to support a few hundred students of the electronics and telecommunications school each year to be able to work in the right major after their graduation. Although many good students often choose to go abroad for further research and higher education, there are still nearly 600 students of HUST, and thousands of students from other technical universities seek their opportunities at telecommunications companies annually. Besides, many engineers also have a good motivation for research while they are limited by the lack of connection to senior researchers. Therefore, as a lecturer in HUST, I conduct my duty of being the bridge connecting academics and industry. In this talk, I will share my experience in 2 parts: 5G – opportunities for industrial cooperation and aspects for research.

  Speaker: TS. Nguyễn Tiến Hòa, ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Time: 15:30, Tuesday, November 30, 2021

  Venue: E3-710,144 Xuan Thuy,Cau Giay, Hanoi; Access code: https://bit.ly/3CYgVcF

  speaker

  Nguyen Tien Hoa graduated with a Dipl.-Ing. in Electronics and Communication Engineering from Hanover University. He has worked in the R&D department of image processing and in the development of SDR-based drivers in Bosch, Germany. He devoted three years of experimentation with MIMOon’s R&D team to develop embedded signal processing and radio modules for LTE-A/4G. He worked as a senior expert at Viettel IC Design Center (VIC) and VinSmart for development of advanced solutions for aggregating and splitting/steering traffic at the PDCP layer and above, to provide robust and QoS/QoE guaranteeing integration between heterogeneous link types in 5G systems. Currently, he is a lecturer at the School of Electronics and Telecommunications, Hanoi University of Science and Technology. His research interests are resource allocation in 5G, and vehicular communication systems.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]