• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  04/07/2020: ThS. Nguyễn Đình Chinh (ĐH Công nghệ), Fast Heart Rate Estimation via Continuous-Wave-Doppler Radar System using Combination of Empirical Mode Decomposition and Continuous Wavelet Transform

  Contactless measurement of heart rate based on continuous-wave Doppler radar may act an essential role in the future of medical practice. The continuous-wave Doppler radar measures the displacement of wall chest induced by heart and respiration activities. The significant advantage of this technique is that patients are not constrained by biological electrodes attachments. Nevertheless, the signal collected by the Doppler radar that contains heartbeat signal is non-linear, non-stationary signal. Thus, reducing the measurement time while maintaining the accuracy of the heart rate estimation is a challenging task. We proposed a method that combines Empirical Mode Decomposition and Continuous Wavelet transform for a fast estimation of the heart rate using continuous-wave Doppler radar signals. This talk presents our research on fast heart rate estimation problem. In addition, some primary results are also included, and the further related open-research problems will be discussed in the talk.

  Speaker: ThS. Nguyễn Đình Chinh, ĐH Công nghệ

  Time: 15:30, Saturday, July 04, 2020

  Venue: Webinar – Microsoft Teams

  speaker

  Nguyen Dinh Chinh, he got a bachelor degree in electronic and telecommunication technology from University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi, in 2014. He had been working for University of Engineering and Technology from 2014 to 2019 as a teaching assistant. He also achieved a master’s degree in electronic and communication technology. He is a lecturer at International School, Vietnam National University, and a research collaborator in AVITECH, University of Engineering and Technology. His research interests are digital image processing, machine learning, biomedical signal processing, electronic design.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]