• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  30/03/2021: TS. Hoàng Gia Hưng (ĐH Công nghệ, ĐHQGHN), Random finite set theory and its application in signal processing

  Random finite sets (RFS) or simple finite point processes are stochastic geometric models in stochastic geometry – a branch of mathematics that studies connections between geometry and probability. Stemming from the famous Buffon’s needle problem, stochastic geometry has since found applications in many diverse areas including astronomy, agriculture/forestry, epidemiology, image analysis, and telecommunications. In this talk, we will give a very brief introduction to random finite set theory and its application in signal processing, with emphasis on the development of novel filters such as the Probability Hypothesis Density (Ph.D.) filter and the Cardinalised Ph.D. (CPHD) filter.

  Speaker: TS. Hoàng Gia Hưng, ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

  Time: 15:30, Tuesday, March 30, 2021

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Hoang Gia Hung was born in Ha Noi, Viet Nam, in 1978. He received the B.Tech. degree in Electronic Engineering and Telecommunications in 2000 from Vietnam National University (VNU Hanoi) and the Ph.D. degree in Electrical Engineering in 2009 from the University of New South Wales, Australia. He was the recipient of the Endeavour Research Award and was appointed as a research fellow with the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Western Australia in 2012. Afterward, he held several positions in world-leading academic and industrial organizations. He is currently a Lecturer at the University of Engineering and Technology, Vietnam National University. His main research interests are signal processing and systems theory with an emphasis on applications of random sets to sensor management, multi-target tracking, and robotics.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]