• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  29/03/2022: TS. Vũ Thanh Tùng (Queen’s Univ. Belfast, UK), Wireless Communication Networks forFederated Learning

  Due to its communication efficiency and privacy-preserving capability, federated learning has emerged as a promising framework for machine learning in 5G-and-beyond wireless networks. Therefore, the novel designs of wireless networks to support the stable and fast operation of federated learning are of great interest. This talk will first highlight the reasons why federated learning becomes important in the future, briefly introduce communication- oriented research directions for realizing federated learning in wireless networks and then discuss state-of-the-art solutions for a massive multiple-input multiple-output (MIMO) network to efficiently support federated learning.

  Speaker: TS. Vũ Thanh Tùng, Queen’s Univ. Belfast

  Time: 15:30, Tuesday, March 29, 2022

  Venue: Webinar

  speaker

  Thanh Tung Vu is currently a Research Fellow at Queen’s University Belfast, UK. His current research interests include applied optimization and machine learning theories in future wireless networks (e.g., massive MIMO, distributed machine learning systems, next-generation satellites). He was the author of the first research work using Cell-free Massive MIMO to support Federated Learning (Top 50 popular papers in Oct-Dec. 2020 of IEEE Transactions on Wireless Communications). He is currently serving as an Editor of Elsevier Physical Communication (PHYCOM). He was an Exemplary Reviewer for IEEE Transactions on Communications in 2021 and IEEE Wireless Communication Letters in 2020 and 2021.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]