• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  28/04/2020: TS. Phạm Thị Việt Hương (AVITECH), Multimodal learning: A review

  Our experience of the world is multimodal – we see objects, hear sounds, sense texture, smell odors and taste flavors. Modality refers to the way in which something happens or is experienced. A research problem is identified as multimodal when it deals with multiple modalities. In order for Artificial Intelligent to understand things around us more completely, it needs to be able to capture and interpret such multimodal signals together. This talk provides a very basic knowledge about multimodal machine learning, followed by a practical example for us to have a deeper insight into the multimodal learning. It is well suited for people who want to start to explore the multimodal world around us.

  Speaker: TS. Phạm Thị Việt Hương, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, April 28, 2020

  Venue: Webinar – Microsoft Teams

  speaker

  Pham Thi Viet Huong obtained her B.Sc in Electrical Engineering from Hanoi University of Science and Technology in 2007. She got her MSc and PhD, both in Electrical Engineering, from University of Massachusetts Lowell in the United States, in 2010 and 2012. From 2012 to 2015, she was a researcher in the Manning School of Business, Lowell, Massachusetts. Since 2017, she has been the faculty of VNU University of Engineering and Technology, Vietnam (VNU-UET). She is interested in data mining and analytics, machine learning methodologies, with applications in biomedical engineering and cyber security.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]