• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  27/08/2019: ThS. Ngô Khắc Hoàng (Univ. Paris-Saclay, France), Constellation Design for Non-coherent Communications in SIMO Block-Fading Channel

  The communication without a priori channel state information is called non-coherent communication. For the non-coherent Rayleigh block-fading channel, it was shown that the optimal signaling is to encode information in the subspace of the signal matrix in the space-time domain. Therefore, a constellation for this channel can be designed as a collection of subspaces. Such constellations belong to the Grassmann manifold, which is the space of subspaces, and thus are called Grassmannian constellations. In this talk, we focus on the single-transmit-antenna (SIMO) case. We first present the optimality of Grassmannian signaling and the constellation design criteria. Then, we introduce a practical Grassmannian constellation so-called the cube-split constellation. This constellation is constructed with a structure that facilitates low-complexity symbol decoder and bit log-likelihood computation while achieving a high packing efficiency. Numerical results show that the performance of the cube-split constellation is close to that of a numerically optimized constellation, and better than other structured constellations. It also outperforms a coherent pilot-based scheme in the case of short coherence time and large constellation size.

  Speaker: ThS. Ngô Khắc Hoàng, Univ. Paris-Saclay

  Time: 15:30, Tuesday, August 27, 2019

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Ngô Khắc Hoàng received the B.E. degree in electronics and telecommunications from the University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam, in 2014, and the M.Sc. degree in advanced wireless communication systems (Master SAR) from CentraleSupélec, Université Paris-Saclay, France, in 2016, both with first-class honors. He is currently pursuing the Ph.D. degree in CentraleSupélec and Mathematical and Algorithmic Sciences Lab, Huawei Technologies, France under the supervision of Prof. Sheng Yang and Dr. Maxime Guillaud. His thesis topic is non-coherent wireless communications. His research interests include multi-antenna communication systems, coded caching, and network coding. He received the Honda Award for Young Engineers and Scientists, Honda Y-E-S Award, in Vietnam, in 2013.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]