• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  26/11/2019: CN. Vũ Duy Thanh (AVITECH), Deep Learning for Autonomous Car

  Autonomous vehicle is a promising technology which involved a large investment in the industry. Besides the conventional technologies in autonomous vehicle driving such as Fuzzy logic and Computer vision, Deep learning has become the most important frontier in machine learning which has acted as a main factor in autonomous vehicle development recently. In this presentation, I will talk about some bases in deep neural networks, convolution neural networks with various applications. The latter part, I will briefly present the application of Deep Learning and Computer Vision to automotive problems along with Fuzzy logic, including detecting road center, predicting steering angles and controlling velocities.

  Speaker: CN. Vũ Duy Thanh, AVITECH

  Time: 15:30, Tuesday, November 26, 2019

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Vu Duy Thanh is an undergraduate student at the University of Engineering and Technology, Vietnam National University Hanoi. He is currently a teaching assistant and a researcher in Advanced Institute of Technology and Engineering UET. He mainly focuses on signal processing and deep learning technology. He was awarded several grants from the industry such as 3F, Mitsubishi and Lawrence S.ting. He also was granted by Big Data Institute, Vingroup an internship with the main studying in Computer vision.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]