• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  05/06/2020: ThS. Vũ Thị Hạnh (Bệnh viện Bạch Mai), Application of biomedical image analysis in cytogenetic tests of hematology malignant diseases

  Hematology malignant diseases such as Leukemia, Lymphoma, and Multiple Myeloma are serious illnesses. The estimated number of new cases of Chronic Myeloid Leukemia (CML), according to the report by WHO in 2014, is 1-2/100k people annually. Without diagnostics and treatment with targeted drugs, most CML patients with acute Leukemia would only live a few months. Targeted therapy for CML patients in early-stage with a positive response could reach life expectancy up to 10 years more. In diagnostics and analysis of hematology malignant, according to WHO classification standard, cytogenetic tests such as karyotyping of the chromosomes image of the bone marrow cells and Fluorescence in situ hybridization (FISH) act an important role. In this talk, I would like to present the background of the hematology malignant diseases, chromosomal abnormality analysis procedure using karyotyping and FISH techniques. However, the results often prolong to 7-10 days because the current technology requires a lot of manual techniques, which results in delayed therapy treatment. Therefore, automatization in image analysis procedure in karyotyping and FISH is necessary for early diagnostics and treatment of the hematology malignant diseases.

  Speaker: ThS. Vũ Thị Hạnh, Bệnh viện Bạch Mai

  Time: 15:30, Friday, June 05, 2020

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Vu Thi Hanh is currently the chief of the Genetic and Molecular Biology Laboratory of Hematology and Blood Transfusion Department, Bach Mai Hospital. Her job specializes in analyzing human chromosome abnormality and detecting mutation genes in hematology malignant such as leukemia, myeloproliferative neoplasm diseases. She received a Bachelor of Medical Technology at Hanoi Medical University in 2008. She has been working for Bach Mai Hospital since 2008. She completed a Master Program at College Medicine, Taipei Medical University, Taiwan in 2018, focusing on antiemetic metoclopramide and dengue virus infection.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]