• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  26/01/2021: ThS. Phạm Văn Thành (Univ. Fire Prevention and Fighting), Highly Accurate Step Counting at Various Walking States Using Low-Cost Inertial Measurement Unit Support Indoor Positioning System

  Accurate step counting is essential for indoor positioning, health monitoring systems, and other indoor positioning services. Nevertheless, over-counting, under-counting, and false walking problems are still encountered in these methods. In this research, we propose to develop a highly accurate step counting method to solve these limitations by proposing four features: Minimal peak distance, minimal peak prominence, dynamic thresholding, and vibration elimination, and these features are adaptive with the user’s states. In this talk, I would like to introduce our proposed features which are combined with periodicity and similarity features to solve false walking problem.

  Speaker: ThS. Phạm Văn Thành, Univ. Fire Prevention and Fighting

  Time: 15:30, Tuesday, January 26, 2021

  Venue: G2-315, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Pham Van Thanh was born in 1990. He received hisFaculty of Fire Engineering and B.Sc, and M.Sc. degrees respectively in 2012, and Technology, UFPF 2015 at the University of Engineering and Technology (UET), Vietnam National University – Hanoi, Vietnam (VNUH). He is currently a PhD student in Electronics and Telecommunication at UET and lecturer at Faculty of Fire Engineering and Technology, University of Fire Prevention and Fighting (UFPF). His research areas of interest include: Signal and image processing, personal safety equipment, Firefighter supporting devices, fire protection systems.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]