• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  25/12/2018: TS. Phạm Tiến Đạt (National Inst. Info. Commun. Tech., Japan), Fiber and Wireless Convergence for Future Mobile Networks and Sensing

  High-speed metro and access networks are indispensable to provide broadband services, especially bandwidth-hungry services and future 5G mobile networks to end users. Advanced wireline and wireless network solutions with ultra-high capacity, low transmission delay, high energy efficiency, and low cost should be developed to support a wide range of applications and requirements in future mobile networks. In addition, high-performance imaging would play an important role to enhance safety and security of public infrastructure including airports, railways, etc. Advanced photonic-based transmission systems and convergence of wireline and wireless networks are thus of critical importance to facilitate future mobile and wireless communications. This talk will present technical challenges and enabling system technologies for future mobile transport networks, including mobile backhaul and fronthaul, and photonic-based millimeter-wave radar systems and related technologies for applications to public services, disaster recovery, etc.

  Speaker: TS. Phạm Tiến Đạt, National Inst. Info. Commun. Tech.

  Time: 15:30, Tuesday, December 25, 2018

  Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Pham Tien Dat received the B.Eng. degree in electronics and telecommunication engineering from Posts and Telecommunications Institute of Technology, Vietnam, in 2003, and the M.Sc. and Ph.D. degrees in science of global information and telecommunication studies from Waseda University, Japan, in 2008 and 2011, respectively. He worked as a Researcher at Research Institute of Posts and Telecommunications, Vietnam from 2003 to 2006. In 2011, he joined the National Institute of Information and Communications Technology, Japan. His research interests are in the fields of microwave/millimeter-wave photonics, radio over fiber and optical wireless systems.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]