• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Tin tức & Sự kiện

  24/11/2020: GS. Theo van Walsum (Erasmus MC, Netherlands), Image guidance in interventions and therapy

  Minimally invasive interventions are beneficial for patients, but come at the expense of the physician: tactile and visual feedback is often limited. Traditionally, navigation systems have been used to assist physicians in (minimally invasive) interventions. Such systems are not applicable in minimally invasive interventions in soft tissue. At the BIGR group, we have been developing and assessing multimodal image guided navigation approaches for minimally invasive interventions in soft tissue. In the presentation, we will detail and discuss some of these approaches, e.g. for TACE, PCI, TIPS and RFA. In addition, we will discuss current developments and the impact of deep learning on the developments in this field.

  Speaker: GS. Theo van Walsum, Erasmus MC

  Time: 15:30, Tuesday, November 24, 2020

  Venue: E3-212, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Theo van Walsum graduated in Informatics (Computer Science) at the Delft University of Technology in 1990. In 1995 he received his PhD at Scientific Visualization Group of Delft University of Technology. Subject of his thesis was flow visualization on curvilinear grids. From June 1995 to May 1996, he was a research fellow at the Laboratory of Clinical and Experimental Image Processing (LKEB), at the University Hospital Leiden, where he worked on visualization of MRI and MRA data. From June 1996 to January 2005, he worked as a Postdoc at the Image Sciences Institute at the UMC Utrecht, on simulation and visualization for endovascular treatment of AAA, the image processing software environment, catheter tracking for image guidance and image guidance using 3D Rotational X-Ray imaging. Since 2005, he is heading the “Image Guidance in Interventions” theme group at the Biomedical Imaging Group Rotterdam. His interests are medical imaging, image guidance and navigation, visualization and software engineering.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  Đăng ký nhận tư vấn về chương trình Thạc Sĩ liên kết

  Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) liên kết đào tạo chương trình thạc sĩ ngành Điện tử, Năng lượng điện, Tự động hóa, chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu (Communication and Data Engineering) do Đại học Paris-Saclay, Cộng hòa Pháp cấp bằng. Chương trình với ngôn ngữ […]