• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  24/04/2020: TS. Tống Văn Luyên (AVITECH), Smart Antennas for Interference Suppression in Wireless

  Smart antennas have been widely employed in radar and wireless communication systems since they help to improve the signal spectrum utilization efficiency, interference suppression and energy saving by array pattern synthesis. In this pattern synthesis, the desired pattern can be obtained by controlling the excitation weights of antenna arrays. To enhance the interference suppression ability of smart antennas in wireless communications and radar applications, pattern nulling approaches based on adaptive beamformers are of particular interest. In our study, an adaptive pattern nulling approach of half-wave dipole uniform linear arrays (DULA) inspired by binary bat algorithm (BBA)-based beamformers and the phase-only control of array excitation weights has been proposed. This helps suppress interference with unknown directions in the sidelobes region. Several scenarios have been conducted to investigate the performance of the proposal including operation speed and adaptive pattern nulling with or without the effect of mutual coupling. The simulation results show that the proposed approach is a potential solution to precisely place nulls in any direction of unknown interferences while maintaining the main lobe and suppressing the sidelobes. In addition, regarding the pattern nulling, the approach proposed in this study demonstrates greater efficiency and higher speed, in comparison with those using binary particle swarm optimization (BPSO).

  Speaker: TS. Tống Văn Luyên, AVITECH

  Time: 15:30, Friday, April 24, 2020

  Venue: Webinar – Microsoft Teams

  speaker

  Tong Van Luyen was born in Hai Duong, Vietnam, in 1979. He has been a lecturer at Faculty of Electronic Engineering, Hanoi University of Industry since 2002. He received a B.E. and an M.E. degree from Hanoi University of Science and Technology in 2002 and 2004, respectively, and a Ph.D. degree from VNU University of Engineering and Technology in 2019. He has been a Postdoctoral researcher at Advanced Institute of Engineering and Technology (AVITECH) since March 2020. His research interests are in Beamforming and Beamsteering for Antenna Arrays, Smart Antennas, Optimum Array Processing, and Nature-inspired Optimization.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]