• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  22/10/2019: GS. Hideya Ochiai (Tokyo Univ., Japan), LAN-Security Monitoring

  This talk presents a cloud-based intrusion detection system (IDS), provided by the LAN-security monitoring project of the University of Tokyo. In recent years, malware can easily intrude into local-area networks (LANs) by phishing e-mails or infected smartphones over Wi-Fi. This talk presents the state-of-the-art architecture including honeypot, detected examples, and the application of machine learning schemes. After the talk, the presenter will distribute edge IDS devices freely to those who are interested in the security network operation. The material of this talk can be found in this link: https://www.lan-security.net

  Speaker: GS. Hideya Ochiai, Tokyo Univ.

  Time: 15:30, Tuesday, October 22, 2019

  Venue: E3-212, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Hideya Ochiai is an associate professor at the University of Tokyo (UTokyo), Japan. He received his Ph.D. degree in Information Science and Technology from UTokyo in 2011. His research interests have been cyber-security of IoT systems including local-area network security, and their protocols and applications. He is one of the standard developers of ISO/IEC/IEEE 18880 — ubiquitous green community control network, an application layer IoT network protocol. He is currently leading LAN-security monitoring project in UTokyo.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]