• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  22/04/2022: TS. Nguyễn Thế Hoàng Anh (VKIST-Nacentech Lab, VKIST, MOST), Brain-Computer Interface and its research progress in Vietnam

  Brain-computer interface (BCI) is a research topic that has attracted a number of researchers in Computer Science and Neuroscience in Vietnam. BCI enables human users to interact directly with machines and computers via EEG headsets and somehow their thoughts. That way of interaction is essential and effective in circumstances that conventional human-machine interactions fail to do so (e.g. ALS patients). In this talk, the speaker will present the latest research results of ongoing BCI projects such as building a large EEG database for Vietnamese BCI spellers and its applications to a Virtual reality BCI (VR-BCI) for stroke patient rehabilitation and a BCI mechanism to improve eye-tracking based speller. Other BCI research works in Vietnam will be covered to demonstrate the progress and provide audience the large picture of this research topic.

  Speaker: TS. Nguyễn Thế Hoàng Anh, VKIST-Nacentech Lab, VKIST, MOST

  Time: 15:30, Friday, April 22, 2022

  Venue: Webinar

  speaker

  Nguyen The Hoang Anh was born in Thanh Hoa, Vietnam, in 1986. He received B.Sc. from National University, Hanoi, Vietnam in Electrical Engineering in 2008 and M.S. in Electrical Engineering and M. E. in Modeling and Simulation from Old Dominion University, Norfolk, Virginia, the USA in 2010 and 2012, respectively. He got his Ph.D. degree in Computer Science from the University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi in 2020. Currently, he is a researcher at Vietnam – Korea Institute of Science and Technology (VKIST), Ministry of Science and Technology (MOST), Vietnam. Since December 2020, he has led VKIST – Nacentech Joint Lab of VKIST focusing on AI technologies that include Neuroscience and BCI. His research includes Neurotechnology, Deep Learning, and Image processing/Computer graphics.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]