• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  22/02/2022: TS. Nguyễn Hoàng Hà (ĐH KH&CN, Hà Nội ), Automatic morphometric landmark detection on insect wing images

  The study of biological forms increasingly utilizes the geometric morphometrics approach as it allows quantitative evaluation of morphology. Shapes could be digitized as a set of landmarks from specimen images. The annotation of landmarks on insect wings is manually done by domain experts; however, it is time- consuming and error-prone. In this talk, I will present our work on automating this task by using both the traditional image processing method and the deep learning approach. On the one hand, our customized CNN network and some object detected deep learning models can give high accurate landmark recognition. On the other hand, we propose a key- point-matching-based process that is lightweight to run, requires small sample datasets and is realized into an open- source tool. Our hand-crafted feature framework is accurate with reference to human work.

  Speaker: TS. Nguyễn Hoàng Hà, ĐH KH&CN, Hà Nội

  Time: 15:30, Tuesday, February 22, 2022

  Venue: Webinar

  speaker

  Dr. NGUYEN Hoang Ha is currently a lecturer and researcher at the Information and Communication Technology department, University of Science and Technology of Hanoi. He received his bachelor (honor program) and master’s degrees from the University of Engineering and Technology, VNU. His Ph.D. thesis on realistic road model reconstruction from GIS data was successfully defended at Aix-Marseille University, France in 2016. His research interests include Computer Graphics and Vision, Machine Learning, and AI. He has published some papers in 3D modeling and Video Processing fields. He has also collaborated with the industrial sector to carry out R&D projects on software engineering and camera surveillance. He has received prestigious awards such as Young Face of the Year of VNU, Microsoft Most Valuable Professional.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]