• Viện Tiến tiến về Kỹ thuật và Công Nghệ (AVITECH)

 • Xê-mi-na khoa học

  21/05/2019: GS. Paul B. Jantz (Texas State University, US), Magnetic Resonance Imaging (MRI) Techniques Used in Brain Injury Research

  This seminar will present basic information about how a magnetic resonance imaging (MRI) scanning machine works and how T1-weighted, T2-weighted, FLAIR (fluid attenuated inversion recovery), GRE (gradient recalled echo), and DTI (diffusion tensor imaging) MRI scans are used in brain research. It will also discuss how CT (computed tomography) x-ray scans are combined with MRI scans in brain research.

  Speaker: GS. Paul B. Jantz, Texas State University

  Time: 15:30, Tuesday, May 21, 2019

  Venue: E3-212, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

  speaker

  Prof. Paul B. Jantz is a Fulbright Scholar from Texas State University where he is a full-time faculty member in the school psychology Specialist Degree program. At Texas State University, Dr. Jantz teaches about brain anatomy, the biological basis of behavior, data-based decision-making, and ethics. Dr. Jantz’s research and professional interests include the role of neuroimaging in the assessment of children with traumatic brain injury (TBI), how brain networks are affected by TBI, and how brain networks contribute to violent acts in children and adults. Prof. Dr. Jantz has published a number of practitioner-focused articles and case studies on TBI in peer-reviewed journals and co-authored the book Working with TBI in Schools: Transition, Assessment, and Intervention. Dr. Jantz has acted in the capacity of an expert witness in legal cases involving children who have sustained a TBI. Dr. Jantz is currently a 10-month Fulbright Scholar at Vietnam National University of Hanoi, University of Social Sciences and Humanities, Faculty of Psychology located at 336 Nguyen Trai Str., Thanh Xuan District, Ha Noi, Vietnam.

  Cùng chuyên mục

  11/04/2024: TS. Đặng Trần Bình (Bộ môn Khoa học máy tính), Tương tác giữa thông tin chủ đề và Thông tin ngữ cảnh cho việc biểu diễn văn bản

  Trong hầu hết các ứng dụng, việc hiểu và biểu diễn văn bản luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong xử lý tự động. Cùng với các đặc điểm bề mặt của từ, thông tin về chủ đề rất có ý nghĩa và cần thiết để cung cấp ý nghĩa ngữ cảnh […]

  11/04/2024: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm (Bộ môn Kỹ thuật Robot), Tương tác Người – Robot: Thách thức và cách tiếp cận mới

  Công nghệ Robot đã và đang đóng vai trò quan trọng việc định hình sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với trí tuệ nhân tạo – AI, công nghệ Robot mang lại nhiều cải tiến cho lĩnh vực tự động hóa nói riêng và các hoạt động phát triển kinh […]

  07/03/2024: Nguyễn Văn Phi (Viện Trí tuệ nhân tạo), Mô hình tạo sinh cho dữ liệu y tế

  Một trong những vấn đề lớn của xử lý ảnh y tế là việc thiếu hụt dữ liệu gắn nhãn do chi phí, thời gian và sự sai lệch trong nhãn của các chuyên gia. Mô hình phân tán (Diffusion models) có khả năng sinh dữ liệu một cách chân thực bằng cách mô phỏng […]